Филипче: Квалитетот на вакцините е загарантиран, вакцинирајте ги децата


Скопје, 9 октомври, 2018 - 12:57 (META) 

Вакцинацијата е тема која секогаш предизвикува дискусија во јавноста. Од една страна, се антиваксерите кои не вакцинираат своите деца главно поради недоверба во здравствениот систем, а од друга страна, се оние родители кои редовно вакцинираат.

Во услови кога има тренд на намалување на бројот на деца кои се вакцинираат, разговаравме со министерот за здравство Венко Филипче, кој во ова интервју за „Мета“ открива дали ќе ја промени политиката околу задолжителноста на имунизацијата, за квалитетот на вакцините, а упатува и препораки за родителите.

Според последните бројки на Институтот за јавно здравје, има намалување на бројот на вакцинирани деца.

Имате ли идеја како да ја промените ваквата слика?

Имунизацијата е значајна здравствена, социјална и економска придобивка. Вакцините нѐ штитат од тешки заразни заболувања, а со тоа се создава колективен имунитет и заштита од епидемии на целата заедница. Токму во насока на потенцирање на важноста на имунизацијата на глобално ниво, на Министерскиот форум на министрите за здравство (во февруари годинава) заедно со министрите од 12 земји на Југоисточна Европа (ЈИЕ) ја потпишавме изјавата за намери за важноста на имунизацијата, која претставува основа врз која се зајакнуваат и зголемуваат заедничките активности, потребата од јакнење на системот за имунизација, партнерството и соработката, како интегрален дел од здравствениот систем на земјите од ЈИЕ. Процесот на имунизација е интегрален дел од добриот и функционален здравствен систем и е во согласност со Акцискиот план за вакцинација во Европа 2015-2020, како и Програмата на СЗО 2020. Согласно Акцискиот план, приоритетни области за дејствување, во кои е вклучена и нашата држава се набавка на квалитетни вакцини, ефикасна контрола врз процесот на имунизација, пристапност до вакцините и континуирана промоција и едукација на бенефитите од вакцинацијата. Сакам да потенцирам дека еден од главните приоритети на Министерството за здравство е комплетно осовременување на Календарот за имунизација, со воведување нови вакцини, кои заштитуваат од стрептокока и од рота вируси, кои се причинители на тешки заболувања проследени со компликации кои најчесто се јавуваат кај малите деца до 5 годишна возраст. Новиот календар е комплетно усогласен со препораките на СЗО, во областа на имунизацијата. Дополнително, две постари вакцини ги менуваме со нови и современи. За сето ова да го овозможиме го зголемивме буџетот за имунизација за 70%. Факт е дека последните две-три години опфатот постепено опаѓа, како резултат на антивакциналните кампањи, што е глобален проблем, а не само кај нас. Со овој опфат не се обезбедува колективен имунитет и можно е појава на претходно искоренети заболувања. Токму затоа, имунизацијата е еден од приоритетите на Министерството за здравство, имајќи предвид дека инвестицијата во превентивата има докажана клиничка, социјална и фармакоекономска оправданост.

Што сакавте да кажете во политичката кампања од неодамна, кога рековте – Во ЕУ за најквалитетни вакцини за сите деца?

Во врска со креативата која беше објавена на мојот „Фејсбук“ профил, поврзана со поддршка на референдумот, конкретно со мојата желба за влез на Македонија во ЕУ, би сакал да појаснам дека флоскулата „Во ЕУ за најквалитетни вакцини за сите деца“ значи дека со влез во големото семејство здравствениот сектор ќе биде на истиот колосек како и државите од ЕУ. Можеби зборовите не беа најсреќно одбрани и искомбинирани на креативата. Одговорно тврдам дека вакцините во Македонија се со висок квалитет и за тоа не станува збор. Станува збор за следење на напредокот, развојот и квалитетот на живот кој го имаат државите – членки на ЕУ, зад кои ние, во овој момент, каскаме.

Дали Министерството за здравство ќе ја менува политиката околу задолжителноста на вакцинацијата?

Согласно законската регулатива континуираната вакцинација кај децата од 0-18 години е задолжителна. Опфат над 95 отсто може да создаде колективен имунитет и заштита на населението од појава на заразна болест во епидемиска форма. Право на секое дете е да биде заштитено и вакцинирано против тешки заразни заболувања, обврска на родителот е да му го овозможи тоа право, а грижа на заедницата е навремено обезбедување квалитетни и безбедни вакцини.

Што им порачувате на родителите, дали вакцините во Македонија се безбедни?

Во целост се гарантира за квалитетот на вакцините, затоа што истите се од реномирани производители од земји на Европска Унија (Франција, Белгија, Бугарија) одобрени производители од страна на СЗО кои ги исполнуваат сите потребни стандарди. Вакцините од производител до краен корисник – децата, се транспортираат, складираат и чуваат на соодветна температура од 2-8 Целзиусови степени. Секоја пратка се прима и проверува од страна на претставници од Министерство за здравство и Агенција за лекови, а Агенцијата за лекови по опсежните анализи издава одобрение за пуштање во промет. Да напоменам дека овие вакцини се употребуваат и во земјите каде се произведуваат.


Ивана Петровска, АЛДА: Со блокирани сметки тешко до парите од европските фондови


Скопје, 21 септември, 2018 - 11:20 (META) 

Македонија неодамна врати околу 70 милиони евра европски пари наменети за изградба на нов клинички центар, а во изминативе години локалната и централната власт покажаа делумен капацитет за искористување на средствата од европските фондови. Со оглед на тоа што во зависност од исходот на референдумот на 30 септември, нашата земја следната година би можела да ги почне пристапните преговори со ЕУ се наметнуваат прашањата колкав е капацитетот на институциите во Македонија за подготовка на проекти кои би се финансирале од европските фондови, кои се слабостите на државните органи и општините и како да се надминат проблемите кои се пречка за што поголема искористеност на европските пари.

Одговор на овие прашања побаравме од  Ивана Петровска, директорка на Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА).

Неодамна вашата организација направи истражување „Користењето на ЕУ фондовите од страна на општините во Македонија. Каков е капацитетот на општините за аплицирање и искористување на овие средства?

– Интересот кај општините во Македонија за европските фондови е голем. Истражувањето покажа дека дури 96% од општините аплицирале за европски средства а 80% веќе спроведувале проекти финансирани од ЕУ. Тоа се доста високи бројки и укажуваат на подготвеноста на општините да учествуваат во европски проекти. Се разбира, нивната подготвеност зависи пред сè од големината на општината и нејзините административни капацитети. Поголемите општини имаат обучен кадар, некои располагаат со одделенија за ЕУ проеки и со тоа имаат повеќе можности за користење на ЕУ средства. Меѓутоа, учеството во европски проекти зависи исто така од политичката волја и визијата за развој на општината. Постојат позитивни примери на мали и рурални општини, како на пример Општина Новаци, кои имаат мал број на вработени, но сепак спроведуваат голем број европски проекти благодарение на соработка со граѓанскиот сектор, јавни институции или консултантски куќи. Важно е општината да инвестира во развој на човечките ресурси да спроведуваат европски проекти, не само во своите редовите на администрацијата туку и во самата заедница.

Колку европски средства имаат досега искористено македонските општини и од кои  фондови/програми?

Ако сакаме поедноставно да ги објасниме европските фондови, можеме да ги поделиме во две категории: претпристапни фондови односно „познатата“ ИПА и т.н. Програми на Унијата. Дел од средствата кои се доделуваат во рамките на ИПА се програмирани за користење за Македонија, а македонските чинители треба да покажат капацитети за нивно искористување. Сепак, „конкуренцијата“ за искористување на средствата е локална, во Македонија. За разлика од ИПА, за Програмите на Унијата најчесто се аплицира директно во Брисел и тогаш македонските општини треба да се „натпреваруваат“ со други локални власти од цела Европа. Такви програми се на пример Европа за граѓаните, Хоризонт 2020, Косме, Еразмус плус итн.
Општините во Македонија најчесто аплицираат и спроведуваат проекти во рамките на ИПА – прекугранична соработка. Во периодот 2007-2013 година за Република Македонија биле доделени над 31 милиони евра од програмите за прекугранична соработка со Грција, Бугарија, Албанија и Косово. Од нив, македонските партнери искористиле 25 милиони евра. Најголем број од партнерите се општини, пред граѓанските организации и јавните претпријатија. Исто така, една од поважните грантови доделени за општините беше ИПА грантот за рурална инфраструктура. Во проектот учествуваа 78 општини на кои им беа доделени над 20 милиони евра преку Светска банка.

Од друга страна, интересот за програмите на Унијата од страна на општините е помал и искористеноста на овие програми може да биде многу поголема. Најсоодветна програма за општините е Европа за граѓаните. Во периодот 2011-2013 година 16 општини од Македонија се корисници на проекти. Во програмскиот приод 2014-2020 Општина Центар е првата општина од Македонија која се јавува како носител на проект од оваа програми во соработка со АЛДА. Тука е важно општните да развиваат партнерства со европски локални власти бидејќи одобрените проекти мораат да бидат во европски размери.

Со оглед на тоа што голем број од општините работат со блокирани сметки, дали тоа претставува пречка за користење на ЕУ фондовите?

Финансискиот капацитет на општината е еден од најголемите предизвици со кои се соочуваат македонските општини. Голем дел од нив имаат блокирани сметки, а тоа е сериозна пречка за аплицирање и спроведување на проекти. Исто така, голем предизвик е кофинансирањето и предвременото плаќање. За некои програми општините треба да кофинансираат дел од средствата а тие немаат финансиски можности или немаат предвидено средства во буџетот. Дури и во програмите каде кофинансирањето е обезбедено од централниот буџет, на пример во прекуграничната соработка, општината треба да ги инвестира парите, а потоа да и бидат вратени средствата. Затоа, пристапот кон европските програми не треба да биде кампањски штом излезе повик за финансирање а ЕУ проектите да се гледаат како средства „кои треба да се искористат“. Праксата во другите европски земји е дека програмирањето на буџетот на локално ниво директно ги интегрира ЕУ средствата. Всушност, самото програмирање на локалните јавни политики е пресек на европските и локалните приоритети.

Македонските граѓани на 30 септември на референдум ќе се изјаснат околу прифаќање на договорот со Грција и зачленување во ЕУ и НАТО. Дали со евентуален почеток на преговори со ЕУ, локалната и централната власт во Македонија би имале пристап до други фондови на ЕУ?

Достапноста до европски програми и фондови зависи од подготвеноста на централната и локалната власт за нивно искористување. Најголемиот дел од буџетот на ЕУ се доделува за структурни фондови, а ИПА е всушност подготовка за земјите кандидати за понатамошно искористување на структурни фондови. Само преку успешно менаџирање на ИПА фондовите може да ја докажеме нашата апсорпциона моќ за понатамошно раководење со структурни фондови. Предизвик ќе бидат Програмите на Унијата каде што македонските чинители мораат да покажат иновативност, сериозна посветеност, административен капацитет и подготвеност за градење партнерства.

Општините можат да ги зголемат нивните шанси за европски средства доколку лобираат да бидат дел од процесите на програмирање на европските фондови во Македонија и во Брисел. Општините треба да најдат начин да бидат поприсутни и видливи на европско ниво. Речиси сите локални власти од ЕУ имаат свои канцеларии во Брисел каде што не само што се информираат туку и влијаат во донесувањето на одлуки кои ги засегаат. Најважен дел од европските проекти е градењето на партнерства. Општините треба да најдат начин да создаваат и одржуваат партнерства со други општини од ЕУ. Од голема важност е да членуваат во организации и мрежи на локални власти од Европа. АЛДА има неколку такви успешни приказни со општини од Македонија кои преку нејзината мрежа најпрвин биле партнери, а сега веќе носители и координатори на големи ЕУ проекти.


Палмер: Очекувам дека Русија ќе работи против Договорот од Преспа


Брисел, 12 септември, 2018 - 16:40 (META) 

Заменикот-помошник на американскиот државен секретар, Метју Палмер во интервју за порталот „European Western Balkans“ изјави дека очекува Русија да работи против Договорот од Преспа.

Тој додал дека САД и Русија имаат сосема различни амбиции на Балканот и дека САД ја поддржува „интеграцијата на регионот во ЕУ и евроатлантската структура, владеење на правото, европските норми и хармонијата помеѓу народите“, додека „визијата на стратешките цели на Русија за Западен Балкан се заснова на недоверба, неред и противење на тие интеграции“.

„Русија во 2016 година се обиде да ја сруши Владата на Црна Гора, бидејќи чекореше кон членство во НАТО. Очекувам дека Русија ќе работи против Договорот од Преспа. Очекувам дека Русите ќе работат против договорот помеѓу Белград и Приштина. Москва смета дека недоразбирањата и недовербата најдобро им служат на нивните интереси, додека САД веруваат дека на нашите интереси најдобро им служат редот и разбирањето за заедничката иднина“, изјави Палмер.

На прашањето за перспективата од проширувањето на НАТО на Западен Балкан, Палмер изјавил дека членството на Црна Гора во НАТО е огромен напредок и дека се радува на идното членство на Македонија.

„Се радуваме што ќе и посакаме добредојде на земја која ќе биде Северна Македонија како 30. членка на НАТО“, изјавил Палмер и додал дека „поканата за Македонија во јули била јасна и недвосмислена“ како и тоа дека „патот за членство во НАТО  е отворен за Македонија во релативно краток период.

Палмер исто така изјавил „дека тоа подразбира Договорот од Преспа да стапи на сила и изразил надеж дека македонските граѓани на 30 септември ќе го прифатат Договорот по што Македонја треба да направи уставни измени, а Грција да го ратификува.

„И кога тој ќе стапи на сила, верувам дека Северна Македонија брзо ќе се движи кон членство на НАТО“, потенцирал Палмер.


Атанасов: Учебниците доцнат, но не се потпирајте само на нив


Скопје, 10 септември, 2018 - 10:28 (META) 

И оваа учебна година започна без учебници во основното и во средното образсование. Добар дел од оние од лани и од изминатите години се стари, искинати, мрсни, ишарани и оштетени, па родители по социјалните мрежи реагираа дека сами ќе купат нови комплети бидејќи е невозможно да се учи од партали.

По неуспешниот обид за ова да поразговаравме со првиот човек на ресорот образование во државата, Арбер Адеми, кратко интервју за „Мета“ даде неговиот заменик, Петар Атанасов кој е само втора недела на функцијата.

Повторно нервози за родителите и децата кои или немаат воопшто учебници, или пак, оние кои ги имаат, се за во канта. Зошто?

– Секоја година има по некој застој, проблем, некогаш причините се субјективни, некогаш објективни. Но затоа на тоа работат многу комисии, цела педагошка служба, издавачки куќи, печатници, тендери. Една недела сум заменик-министер. МОН напорно работеше да изготви измени во многу учебници. Одлуката е дека првите три одделенија многу скоро ќе се распределат по училиштата.

Ќе бидат ли во иднина поквалитетно изработени и ќе продолжат ли да бидат бесплатни во наредните години?

– Политиката на Министерството за образование и наука наназад со години е дека треба да има бесплатни учебници. Сето тоа предизвика државата да треба да издвојува многу финансии за таа намена, но во секој случај, политиката на бесплатни учебници за сите ученици продолжува. Ќе настојуваме да бидат што подобри во однос на квалитет. Моја интенција е во пониските нивоа на образование учебникот да биде главно помагало, но во секоја наредна година, мора да се изнаоѓаат и нови алатки и извори на информации. Учениците неопходно е сами да учат, да експериментираат и да истражуваат.

Во средно стручно образование, ретко каде има учебници по стручните предмети. Што ќе преземете во врска со овој долгогодишен проблем?

– Запознаен сум со проблемот. Каде што има мали тиражи и мала популација ученици, како што е тоа во средното стручно образование, нема мотивација кај добрите експерти и професори да изработат учебник. Затоа планот е да ги мотивираме повеќе. Кога предметите се поопшти, полесно е да се изработи учебник, но тоа е потешко кога се работи за стручен предмет. Се надевам дека со професорите кои се професионалци во одредени области ќе изнајдеме решение за проблемот со недостиг од учебници во средното стручно образование. Од друга страна, овде е и дуалното образование, како еден од начините да се воведе што поголема практична работа за учениците. Јас сум поборник на тој систем, но и сум поборник да има повеќе инвестиции во средните училишта. Не само да добијат учебник, туку и да се овозможат повеќе ресурси, да се купи опрема, помагала, за да може да има во самото училиште практична работа. Учениците мора да се обучуваат за конкретни професии. Мора да се намали јазот меѓу теоретското образование и работното место. Тоа е заложба на МОН тој јаз да биде што помал. Така ќе има подобра понуда на пазарот.


Коѕијас: Договорот ќе биде ратификуван, Грција го доби името назад


Атина, 7 септември, 2018 - 12:25 (META) 

Договорот од Преспа ќе го донесе нашата влада во Парламентот и ќе биде изгласан со апсолутно мнозинство, од над 150 пратеници, порача министерот за надворешни работи Никос Коѕиас во интервјуто за грчкото радио „Риал фм“.

Тој тврди дека Грција добила многу повеќе отколку нашата земја, која ќе мора да направи крупни промени, но и потоа сè ќе зависи од Грција.

– Иако соседната земја ќе одржи референдум, ќе направи уставни измени и ќе го смени името, таа ќе продолжи да зависи од Грција, бидејќи без грчкото ратификување на Договорот од Преспа, нема да стане членка на НАТО – вели Коѕиас.

Зборувајќи за позицијата на Македонија, тој исто така се пофали дека придобивка за Грција е што земјата повеќе нема да се вика Македонија, туку Северна Македонија, и со тоа актуелната власт „го добила името назад“.

– Многу од моите колеги велат дека не ја нарекувале „Македонија“ во изминатите 15 години. Благодарение на нашата влада, таа земја и Американците ќе ја нарекуваат „Северна Македонија“. Три четвртини од светот, за жал, ја признаа соседната земја како Македонија и за среќа со овој договор таа ќе стане Северна Македонија“. Затоа ние тврдиме дека го добивме името назад, а не сме го дале, како што велат некои – вели шефот на грчката дипломатија.

Зборувајќи за противењето на коалицискиот партнер во владата, Панос Каменос, за ратификацијата на Договорот, тој вели дека тоа нема да биде пречка, оти се знае како се донесуваат одлуките во владата.

– Имам предвид што вели коалицискиот партнер во владата, но одлуките во владата се носат од мнозинство и многу е јасно кој го изразува апсолутното мнозинство. Коалицискиот партнер е секогаш многу продуктивен и корисен, за ова прашање има негови позиции, сака да ги искажува, тоа е негово демократско право. Но, повторувам уште еднаш, грчката Влада ќе го донесе договорот во Парламентот, во Парламентот има мнозинство и ова го кажав уште лани, дека нема да се изгласа од мнозинство партии, туку од мнозинство пратеници – вели Коѕиас.


Мицкоски до 10 септември ќе се изјасни за референдумот, од СДСМ велат дека е несериозен


Скопје, 8 август, 2018 - 9:53 (META) 

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски во интервју за телевизијата „Канал 5“ вчера рече дека до 10 септември ќе соопшти дали ќе го повика членството да го бојкотира референдумот за името на 30 септември, или пак да гласа против или за. Тој исто така негираше дека неговата партија барала амнестија. На неговите тврдења реагираше СДСМ, порачувајќи дека сепак Мицкоски потврдил дека неговата партија барала амнестија на криминалот. Порача и дека

– Не е точно дека ВМРО-ДПМНЕ нема став по ова прашање. Во минатото во многу наврати го има кажано и повторено својот став што се однесува на принципот за промена на Уставот а со цел промена на уставното име. Впрочем кампањата за референдумот почнува на 10 септември. Дотогаш се надевам дека оваа акција ќе трае така што јавноста благовремено ќе биде информирана за сите чекори на ВМРО-ДПМНЕ – рече Мицкоски за референдумот.

Во интервјуто тој порача дека тврдењата на власта за наводно барање на амнестија од страна на опозицијата се лага. Тој рече дека со ваквите тврдења  кореспондираат со криминалите и скандалозните тендери кои ја тресат владата на СДСМ, а со тврдењето за барање на амнестија Заев и СДСМ се обидуваат да го оттргнат вниманието на јавноста од актуелните скандали.

-Овој дел кој што вие мене ме прашувате коинцидира со периодот исполнет со многу афери во јавноста, коруптивни како што се на пример доделувањата на оние грантови преку оној криминален Фонд за иновации. Потоа тука се оние криминални тендери кои што ги добиваат фирми формирани пред 6-7 дена пред да аплицира на тендер, еве гледаме, сведоци сме како се злоупотребува државен имот за приватни цели. Од прилика тоа беше еден груб обид да се сврти вниманието на јавноста од реалните теми кон некои други теми – рече Мицкоски.

Од СДСМ велат дека Мицкоски директно одбил да одговори на новинарско прашање и со тоа потврдил дека единствено за што се залага партијата е амнестија на криминалот.

„Македонија му кажа збогум на криминалот и црното минато, сега чекори кон ЕУ и НАТО, а таму важат поинакви вредности и правила од оние за кои се залага ВМРО-ДПМНЕ. Сите политички чинители кои се за македонската иднина се одлучни и обединети, освен Мицкоски и тесното партиско раководство на ВМРО-ДПМНЕ кои сакаат назад во темното минато на криминал, насилство и неказнивост. На Мицкоски веќе треба да му е јасно дека амнестија за криминалците нема да има, секој ќе одговара согласно законите“, порача СДСМ.

Партијата вели дека „без разлика на неодговорност однесување на ВМРО-ДПМНЕ, граѓаните на Македонија, на 30 септември, ќе ја искористат историската шанса за напредок“.

„Прашањето на референдумот е јасно и едноставно – иднина или изолација. Доколку Христијан Мицкоски има малку одговорност и сериозност, јавно ќе излезе и ќе каже за која опција навистина е. Обединети се сите политички партии кои навистина се за ЕУ и НАТО, а само Мицкоски и раководството на ВМРО-ДПМНЕ се изолирани и се против интергација, во обид да одбранат криминал“, велат од СДСМ.

На интервјуто реагираше и Граѓанско демократска унија (ГДУ), која порача дека со одлагањето да изнесе цврст став за референдумот, Мицкоски се однесува непринципиено и крајно несериозно.


Руска амбасада: Заев и Шекеринска шират русофобија, очекуваме истрага за изјавите


Скопје, 17 јули, 2018 - 9:51 (META) 

Руската амбасада вчеравечер реагираше со соопштение за наводите од премиерот Зоран Заев дека бизнисмени од Русија финансирале антивладини протести. Заев тоа го кажа во интервју за „BuzzFeed News“ и потоа го повтори како одговор на новинарско прашање на почетокот на изградбата на фабриката на американската „Дура“ во Бунарџик.

Од амбасадата сметаат дека станува збор за паушални изјави, слични на тие на министерката за одбрана Радмила Шекеринска од неодамна, стои во соопштението.

„Сметаме дека ваквите паушални изјави, како и неодамнешните наводи од страна на министерот за одбрана, Радмила Шекеринска, имаат за цел ширење на русофобијата, која што преку западните партнери на Македонија сè почесто се прифаќа како алатка за постигнување сопствени внатрешни и надворешно политички цели. Во тој контекст се доведува во прашање искреноста на заложбите на Владата на Република Македонија за градење пријателски односи со Руската Федерација“, се вели во соопштението.

Дополнително, се повикува на истрага за наводите на владата.

„Очекуваме дека македонската страна, во рамките на правното поле на својата држава и меѓународната практика, ќе спроведе детална и објективна истрага на наводите на кои алудираат посочените членови на Владата на Република Македонија, и ќе ѝ презентира на јавноста, како и на руската страна, реални факти, а не конструкции“, се вели во соопштението.

Од амбасадата на Руската Федерација велат дека станува збор за „контрапродуктивни и неодговорни обиди“ за заплашување на граѓаните „со измислена руска закана“.


Заев: 2018 година може да биде година за паметење за Македонија


Белград, 3 јуни, 2018 - 19:29 (META) 

„Ако се насочиме сите кон изнаоѓањето решение, 2018 година може да биде година за паметење и за Република Македонија, но и за регионот, и за ЕУ и за НАТО. Затоа, неуморен оптимист сум и очекувам во јули покана на Македонија за влез во НАТО“, рече меѓу другото премиерот Зоран Заев во интервјуто за магазинот „CorD“, кој се печати во Белград.

Заев на прашањето дали промените на Западен Балкан го прават фактор на стабилност во регионот или е се уште регион што продуцира кризи, нагласува дека Западен Балкан покажа дека може да има искрени, енергични и посветени политички раководства, кои сакаат, можат и знаат да проценат што е потребно за своите граѓани, но и пошироко, и се подготвени, без калкулации, да ги постават државите на вистинскиот пат.

„Ако некогаш Западен Балкан бил цврст во своите погледи кон заедничката индина, тоа е сега. И ова е многу важен момент. Ги препознавме потребите за меѓусебна поврзаност и соработка и и покажавме на Европа дека е цела, безбедна и стабилна само со целосна интеграција на сите држави што географски, историски, културно и припаѓаат. Сме фактор на стабилност на Европа, не на нестабилност, нема повеќе дилеми. За поздравување е што и Европа го препозна тоа и подаде раце кон Западен Балкан“, вели премиерот Заев во интервјуто.


Шилегов: Ќе го решавам проблемот со воздухот и ќе ги изградам тунелите под Кале!


Скопје, 27 април, 2018 - 15:47 (META) 

Со проекти во вредност од 300 до 350 милиони евра во текот на неговиот мандат, градоначалникот на Скопје Петре Шилегов очекува дека ќе ги реши во целост или барем во голем дел најголемите проблеми на градот, како што се загадениот воздух, преоптоварениот сообраќај, притоа плаќајќи, како што вели, разумни суми, за разлика од претходното раководство. Фасадата на Сити Галери чинела 2 милиони евра, а  новиот мост што треба да почне да се гради во септември и да ги спои Аеродром и Гази Баба би чинел 3-4 милиони евра, потенцира тој.

Во интервјуто за „Вистиномер“ направено во рамките на проектот „До отчетни општини преку активни граѓани“, спроведуван од Фондацијата „Метаморфозис“, а поддржан од американската непрофитна фондација NED (National Endowment for Democracy), скопскиот градоначалник вели дека ќе се зафати со решавање на проблемот со загадениот воздух во Скопје, колку и да чини тоа.

Една од неговите идеи за тоа е Град Скопје да ја преземе топловодната мрежа и топланите, а потоа напоредно да ја врши и гасификацијата до крајните потрошувачи, притоа работејќи по стратегија за тоа кој дел треба да добива централно греење, а кој дел гас.

Планира и концесии за помали топлани кои би работеле на гас, а би обезбедувале централно греење за помали области.

Делот на градската територија северно од Вардар, според Шилегов, е местото каде што треба да се насочи идниот развој на градот. Затоа во мај ќе биде распишан тендер за тунели по Кале, зацртани во Генералниот урбанистички план на Скопје од 1965 година, за кои вели дека ќе го поттикнат развојот на северната територија, заедно со продолжување на булеварите „Словенија“ и „Христијан Тодоровски – Карпош“, како и претворање на улицата „Босна и Херцеговина“ во булевар кој ќе се надоврзе на „Словенија“.

Јавниот превоз треба да се врши со еколошки автобуси – на струја или на гас, а тие би биле и поисплатливи од сегашните, објаснува скопскиот градоначалник.

Целото интервју на градоначалникот Шилегов може да го прочитате тука.


Јованоски: Во Прилеп работиме на сите полиња и на сите ветени проекти


Прилеп, 27 април, 2018 - 13:14 (META) 

Советот на Општина Прилеп работи непречено. Се донесуваат одлуки, се штитат интересите и потребите на граѓаните. Советниците од ВМРО-ДПМНЕ ги очекува голема работа, се подготвуваат проекти… Дали и како ќе гласаат, сепак, тоа е нивна одлука, секој треба да си ја понесе својата одговорност,  вели градоначалникот на Општина Прилеп, Илија Јованоски во интервјуто за „Вистиномер“ направено во рамките на проектот „До отчетни општини преку активни граѓани“, спроведуван од Фондацијата „Метаморфозис“, а поддржан од американската непрофитна фондација NED (National Endowment for Democracy).

Јованоски посебно се осврнува на наследениот долг од 3,5 милиони евра.

– Тоа е утврдено и со Записникот за примопредавање, кој е изработен од страна на стручните служби, каде што раководителите се сè уште лицата поставени од ексградоначалникот Марјан Ристески. А, овој Записник само да кажам дека до денеска не е потпишан од страна на Ристески, иако му беше доставен на увид. Овде се и обврските кон добавувачите, обврските по кредити, ризиците врз буџетот на Општината. Бидејќи јасно е колкав е основниот ризик, но не се знае колку ќе изнесуваат крајните ризици! – објаснува градоначалникот на Прилеп.

Јованоски обвинува за многу пропусти на неговиот претходник, Марјан Ристески. Вели дека цели три мандати тогашниот градоначалник работел без визија и дека многу работи што се суштински за граѓаните и општината не се реализирани.

– Реално не очекував дека ситуацијата ќе биде толку лоша, да не речам катастрофална. Но, не само од финансиски, туку од секој аспект. Во Општината нема проекти, не се работени ДУП-ови. Не сфаќам што се правело 12 години. Цел тој период се немало визија, ни дефинирани цели каде треба да се движи општината, условно кажано. Многу неодговорно се работело на приходите на Општината. Набрзо според насоките од Државниот завод за ревизија, Општина Прилеп ќе треба да отпише околу 100 милиони денари побарувања, по разни основи за комунални такси и надоместоци, закупнини и сл. парични средства, што се едни од сопствените приходи на финансирање на Општината. Дел од побарувањата можеби оправдано се отпишани. Но, најголем дел се последица на неодговорно и недомаќинско работење на Ристески и претходната локална власт – вели прилепскиот градоначалник.

За горливиот проблем на прилепчани – лошата состојба на улиците и некои патишта, вели дека ќе се реагира на три начини – со санација на дупки, онаму каде што останатиот дел од улиците е во добра состојба, за што се издвоени 10 милиони денари, потоа со  реконструкција и рехабилитација на делови или цели улици од помал обем, како и со изградба на нови улици.

Во поглед на состојбата во населбата Тризла, каде живеат Роми, вели дека се реализирани некои работи, но ќе се работи уште.

– Што се однесува до инфраструктурното уредување на „Тризла“, односно населбата „Три багреми“, состојбата е следна: ЕВН изгради трафостаница, тампониран е патот, отстранети се дефектите на водоводната мрежа, обезбеден е бесплатен превоз за учениците, се бараат решенија за да се обезбеди доволно вода, се ставаат контејнери за собирање отпад, во тек се мапирањето на граѓани без документи за лична идентификација како и активности за легализација на дивоградбите, што е основа да се изработи ДУП за населбата – вели Јованоски.

Посебно се гордее со остварувањето на едно од неговите ветувања.

– Бесплатниот превоз за пензионерите е реалност, тој функционира секој работен ден од 8-12 часот. Моето изборно ветување е остварено. Зборот е збор!

Повеќе од интервјуто, како и изјавите на Јованоски за транспаретноста, може да прочитате тука.