НБРМ: Градежништвото се подобрува, поволни очекувања во економијата


Скопје, 31 јануари, 2019 - 15:14 (META) 

Согласно со објавените проценети податоци за домашниот бруто-производ (БДП), економската активност во третиот квартал на минатата година бележи раст од три проценти, што е нешто повисок од проектираниот во октомвриските проекции, велат од Народна банка за усвојувањето на новиот Квартален извештај.

„Ваквото нагорно отстапување главно се должи на повисокиот раст на извозот, односно поповолната нето извозна побарувачка, како и на повисокиот раст на јавната и личната потрошувачка во однос на очекувањата од октомвриските проекции, додека падот на бруто-инвестициите е поголем од очекуваниот“, се вели во соопштението.

Од таму додаваат дека се очекуваат поволни движења во економијата, проследени и со поволни очекувања за растот на индустријата.

„Воедно, одредени индикатори упатуваат и на подобрување на секторот „градежништво“ во споредба со претходниот дел од годината. Личната потрошувачка забележа зголемување. Поволни движења се забележани кај вкупните инвестиции, што се должи на инвестициите на приватниот сектор, додека номиналните податоци упатуваат на потенцијално мало проширување на трговскиот дефицит во четвртиот квартал во однос на истиот период од минатата година“, се додава во соопштението.


НБРМ: Слаба приватна потрошувачка, пад на инвестициите и минимален пораст на БДП


Скопје, 11 јули, 2018 - 12:03 (META) 

Домашниот бруто-производ (БДП) во првиот квартал на годината имал минимален раст, што е под проектираното движење, било констатирано на редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народна банка.

Ваквата состојба, велат од НБРМ е одраз на послабиот раст на приватната потрошувачка и поголемиот пад на инвестициите.

„Ваквите отстапувања создаваат и надолни ризици за проектираниот раст за целата 2018 година од 3,2 отсто. Расположливите податоци за вториот квартал не се многубројни и воедно се дивергентни, но главно упатуваат на нешто поповолна состојба во економијата во споредба со првиот квартал. На ваква констатација упатува прометот во трговијата, чиј што раст е нешто посилен во однос на првиот квартал, значителното забавување на падот на вредноста на извршените градежни работи, како и подобрувањето на показателот за економската доверба“, се вели во соопштението на НБРМ.

Во однос на движењето на стапката на инфлација, според податоците за јуни, просечната годишна стапка на инфлација во првата половина од годината изнесува 1,5 отсто, при што и натаму се движи под нивото од априлската проекција.


Умерен пораст на цените во домашната економија


Скопје, 9 март, 2016 - 13:13 (META) 

Во првите два месеца од 2016 година, општото ниво на цени во домашната економија оствари умерен пораст, во просек за 0,1 отсто на годишна основа.

– Остварувањата се пониски од очекуваните, што заедно со надолните ревизии на претпоставките за увозните цени на енергијата и на храната продолжува да упатува на надолни ризици за проекцијата за инфлацијата за следната година. Сепак, треба да се има предвид големата неизвесност околу идното движење на светските цени на нафтата и можноста за нагли промени кај оваа категорија – информираат од Народна банка.


Инфалцијата во септември забележа пораст од 0,5 отсто


Скопје, 10 ноември, 2015 - 11:40 (META) 

Базичната стапка на инфлација во септември забележа пораст од 0,5 отсто, наспроти падот од 0,7 отсто во август, што услови и забрзување на годишната стапка на пораст од 0,4 отсто во
август на 0,8 отсто во септември, објави НБРМ.

– Гледано од аспект на структурата на базичната инфлација, септемврискиот пораст во најголем дел произлегува од повисоките цени на производите за одржување на домовите, тутунот (поради повисоките акцизи), облеката, како и од повисоките цени на угостителските услуги – се вели во извештајот на НБРМ.

Надворешните влезни претпоставки за 2015 година, коишто влегуваат во проекцијата на инфлацијата, се ревидирани во надолна насока.

Така, најновите проекции за цените на меѓународно тргуваните примарни прехранбени производи (изразени во евра) упатуваат на надолна корекција на очекуваните движења согласно со априлската проекција до крајот на 2015 година.

Имајќи ги предвид надолните отстапувања на остварената стапка на инфлација од проектираната во последните неколку месеци, како и надолната корекција на очекувањата за влезните претпоставки во однос на претпоставените во априлската проекција, ризиците околу проекцијата на инфлацијата за 2015 година се оценуваат како надолни.