Во Тетово презентиран ДУП-от за Попова Шапка, екологистите разочарани


Тетово, 30 јануари, 2019 - 13:23 (META) 

Здружението за планирање, градежништво, трговија и услуги „Про-Инженеринг“ вчера го претстави Деталниот урбанистички план (ДУП) за Попова Шапка, а од Граѓанската иницијатива „Да ја спасиме Попова Шапка“ обвинија дека Општина Тетово одлучила да усвои план што никогаш не може да се реализира, известува „Порталб“.

ДУП-от за Попова Шапка предвидува неколку проширувања на патиштата и зголемување на капацитетите за паркирање. Во овој план не е вклучен делот каде што се наоѓаат ски-лифтовите, туку само делот кој што е замислен како викенд зона.

Присутните на презентацијата, граѓани и инвеститори, дадоа свои идеи за тоа што треба да се поправи во урбанистичкиот план. Од Општината велат дека предлозите ќе бидат разгледани и ќе бидат земени предвид.

-Откако ќе се разгледаат предлозите, ДУП-от ќе биде испратен до Министерството за транспорт и врски и ќе биде одобрен – објасни Арменд Фазлиу од Општина Тетово.

Од друга страна, од Граѓанската иницијатива „Да ја спасиме Попова Шапка“ велат дека планот е стар а презентацијата е направена само со цел Општина Тетово да се оправда дека во овие моменти подготвуваат нешто ново по барањата на Иницијативата.

-Деталниот план е истиот што го подготви поранешниот градоначалник Сади Беџети и сега истиот се преиспитува. Овој проект беше спречен од многу институции поради многуте негативни анкети кои предвидуваа дека со тоа се врши уништување на Попова Шапка – рекоа од граѓанската иницијатива.

Според нив не е усогласен со Мастер планот подготвен од ЕЛЕМ.

-Деталниот урбанистички план не е во согласност со Мастер планот подготвен од страна на ЕЛЕМ, план кој е во сила (објавен од Општина Тетово) и без усогласување или соодветна поврзаност на Мастер планот и ДУП-от не може да има квалитетно или долгорочно решение. Побарано е профилите на патиштата што водат кон централните хотели и хотелите што се предвидени за изградба, да имаат простор за паркирање на двете страни на патот. Жителите на викендичките бараат да се предвиди посебен влез или посебна врска за да се олесни сообраќајот помеѓу населбата и туристичкото одморалиште – велат од  Граѓанската иницијатива „Да ја спасиме Попова Шапка“.

Тие велат дека Општина Тетово со овој ДУП е во контрадикција со одлуките за уривање на оградите, активност што ја спроведе минатата година, а сега истата општина врши парцелизирање на површините каде што ќе се постави објект и површината околу него, и ја гарантира приватизацијата од страна на инвеститорот, чин што е во спротивност со одлуката за рушење на оградите.

Од Иницијативата бараат општината да организира уште еден состанок на повисоко ниво со урбанисти и добри познавачи на оваа проблематика.


„О2“: Новиот закон за просторно планирање скроен по мерка на бизнисот, а не на граѓаните


Скопје, 17 јануари, 2019 - 15:29 (META) 

Новиот Предлог-Закон за просторно и урбанистичко планирање не нуди решенија за постојниот урбанистички хаос, туку токму спротивното, сметаат од Иницијативата „О2“.

„Во ситуација кога Уставниот суд го укина членот 50 од сегашниот закон за просторно и урбанистичко планирање со кој се утврдуваше кои се градбите од државен интерес и како ќе се градат, подалеку од очите на јавноста и кога мислевме дека таквите пракси се конечно зад нас, во новиот Предлог-Закон сега има нова категорија: Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење“, велат од „О2“.

Тука спаѓаат национални паркови и заштитени подрачја, минерална експлоатација (рудници, каменоломи, минерална и термална вода, итн.), хидроелектрани. Токму овие категории, сметаат од Иницијативата „О2“ се едни од најпроблематичните за јавноста, која бара вклученост во носење на одлуките поврзани со нив, а не комплетна исклученост, како што е предвидено сега – без јавни презентации, без јавни анкети.

„Згора на сè, имаме повторување на ,мала’ недореченост, која отвора многу можности и со која секоја одлука на Владата се покрива, а тоа е делот ,и други подрачја и објекти од државно значење’“, се вели во реакцијата од „О2“.

Коментирајќи некои од другите предложени решенија во идниот закон за просторно и урбанистичко планирање, од О2 потсетуваат дека пред неполн месец Градежната комора на Македонија во паника барала од Министерството за транспорт и врски да најде начин и да го заобиколи мораториумот во Центар и укинатите ДУП-ови во Карпош за да продолжат со градење.

„Во рок од 10 години (2006 до 2016) биле направени 13 измени на Законот за просторно и урбанистичко планирање и 25 на Законот за градење и секогаш тие промени оделе во прилог и на барање на инвеститорите,а резултатите ги гледаме секојдневно“, велат екологистите.

Тие укажуваат и дека во новиот предлог закон буквално не се спомнува „Стратегиска оцена за влијание врз животната средина“ и ја прашуваат Владата дали е таа намерно заборавена за да може да „се реши“ проблемот со мораториумот и укинатите ДУП-ови, односно за да може да се продолжи со градење во атрактивните општини Центар и Карпош.

Исклучиво за задоволување на апетитите на градежниот сектор, сметаат од „О2“, е и „иновацијата“ во новиот закон според која, ако некој урбанистички план или дел од него е укинат од надлежен орган, веднаш да се започне со  изработка на нов план или дел од план, но притоа претходниот урбанистички план или негов дел да биде на сила до донесувањето на новиот.


Ревизори: Како се продавало и отуѓувало државното градежно земјиште


Скопје, 7 јануари, 2019 - 14:14 (META) 

Стотици илјади евра отштета треба да платат општини поради еднострано раскинување на договори за купопродажба на градежно земјиште, продажба на парцели во изборна капмања, тужби, често менување на ДУП, ова се дел од наодите во ревизорскиот извештај со наслов „Ефективност на политиките и мерките при управување со градежно земјиште“ со цел да се даде одговор на прашањето дали постоечките политики и мерки овозможуваат ефиктивно управување со градежното земјиште во земјава, пишува неделната економска анализа на „Portalb.mk“.

Чести измени на плански документи со задоцнето вклучување на јавноста…

Иако законски е прецизирано на колку години се врши планирање на просторот, не се утврдуваат рокови во кои може, односно, не може да се изврши измена на документите кои произлегуваат од просторното планирање.

„Измената на постојната односно донесувањето на нова урбанистичко-планска документација се врши без при тоа да биде изработена стручна анализа за евентулната потреба од изменување и дополнување на плановите или дел од нив. Ваквата состојба создава можност плановите да се менуваат почесто иако планирањето се врши за подолг временски период“ – се наведува меѓудругото во ревизорскиот извештај.

Ревизорите дополнително посочуваат дека честите измени на Деталниот урбанистички план создава ризици за физичките лица – инвеститори.

„ДУП се менуваат во континуитет, по потреба за парцијални делови. Измените во ДУП се чести откако законски е предвидено дека истите ќе бидат финансирани од физички лица на нивно барање. Честите измени во постојните ДУП претставуваат ризик од нивна целосна подреденост кон интересите на барателите – физички лица со што се нарушуваат начелата на рамномерен просторен развој, рационалното уредување и користење на просторот како и услови за хумано живеење и работење на граѓаните“ –

Ревизорите констатираат и пропусти  во постапката за донесување и измена на планската документација, односно, потестувата на обврската за спроведување на јавна презентација и на јавна анкета за предложените измени во урбанистичкиот план во точно утврдени рокови.

„Јавната анкета се спроведува во многу задоцнета фаза од носењето на ДУП, поточно се спроведува при изработување на конечниот предлог на ДУП. Во ваков случај не може да земат учество сите заинтересирани и засегнати граѓани бидејќи постои ризик да не бидат информирани во предвидениот рок од три работни денови пред започнување на јавната анкета со што би се нарушила транспарентноста и начелото на јавност во постапката“ – посочуваат ревизорите.

Ревизорите го нотираат и мораториумот за изградба  што го прогласи општина Центар на нејзината територија. Била направена анализа на 32 парцијални делови (четврти) од вкупно 33 на ниво на општина Центар.

„При тоа, утврдено е дека истите не се во согласност со ГУП на Град Скопје кој е донесен во 2012 година а ДУП на општина Центар се од 2009 година. Плановите не соодветствуваат на параметрите зададени со ГУП на Град Скопје, односно ги надминуваат параметрите за неколку пати, присутна е легализација на објектите при што ДУП се менувале многу често со што се нарушува јавниот простор. Парцели кои се во сопственост на РМ а се користат како уредени паркови се планираат како градежно земјиште. Нема планирани содржини од јавен карактер – јавни институции и јавни површини кои би биле во интерес на граѓаните“ – наведува ревизорот и констатира дека одлуката за запирање на спроведувањето на ДУП се одвива бавно, односно досега била одложена четири пати.

Продажба на државно градежно земјиште… 

По направениот увид во документите, резвиорите посочувата низа на слабости, пропусти и косење со законски одредби во делот на отуѓување на грдежно земјиште по пат на јавно наддавање во име на општините кои ја имаат преземено надлежноста, во случајот на ревизијата тоа се Илинден, Битола и Петровец.

план

Ревизијата утврдила дека честопати на отуѓеното градежно земјиште постојат објекти, како далекуводи, рампи и слично кои го попречуваат отпочнувањето на градбата а со тоа се пролонгираат и другите градежни процедури. Забелешка има и за општинарите:

„Единиците на локалната самоуправа често не ги обезбедуваат потребните инфраструктурни услови (во согласност со закоснката регулатива) со што се оневозможува изградбата на објектите предвидени за градежната парцела.“

Ревизијата открива дека општини треба да платат стотици илајди евра на име отштета поради раскинување на договорите. Така, во општина Битола во судска постапка за еднострано раскинување поради неисполнување на договорните обврски се 23 договори склучени во период од 2011 година и 2012 година.

„По основ на еднострано раскунување на договорите општина Битола треба да исплати вкупно 24,904,000 денари (405,000 евра) што има за ефект непланирани расходи во Буџетот на општината како и неисполнување на целите за кои било отуѓено градежното земјиште“ – наведува ревизорот.

Ревизијата открива и тужби кои призлегуваат од продажба на градежно земјиште во сопственост на РМ во тек на изборната кампања во 2006 година а тужбите ги поднел купувачот на земјиштето на кое било планирано да се градат 3 хотелски објекти. Но ова било оневозможено поради измена на ДУП.

„Од страна на купувачот во октомври 2006 година се уплаетени средства во вредност од близу 2,2 милиони евра за изградба на три хотелски комплекси  во општина Центар“ – се објаснува во ревизорскиот извештај.

Целиот сулучај завршува пред судовите. По препорака на надлежните институции дека во изборна кампања не е дозволена продажба на државно земјиште, договорот со купувачот е раскинат. Подоцна, во тек на годините купувачот го добива судскиот спор и државата треба да врати пари. Според ревизорите во овој случај се оштетни и Буџетот и купувачот.

На наодите од ревизорскиот извештај, во делот за општина Центар пристигнал одговор со забелешки. За дел од изнесените констатции општина Центар повикува на повторна проверка, а дел ги отфрла  поради тоа што не биле земени предвид постапки и решенија, значајни за комплетирање на извештајот. Поголемиот дел од забелешките на општина Центар ревизорите не ги прифатиле.


Невена Георгиевска од „О2“: Шилегов повеќе се фали одошто има резултати


Скопје, 27 декември, 2018 - 10:19 (META) 

Активистите на „О2 Иницијативата“ во 2018 година беа активен монитор на постапките на локалната и на централната власт поврзани со животната средина, аерозагадувањето, уништувањето на Водно. За тоа што е сработено и дали се квалитетни мерките против загадувањето зборувавме со Невена Георгиевска, претставник на „О2 Иницијативата“.

Бевме сведоци дека Владата калкулираше со алармирање на јавноста за надминат праг на аерозагадување со ПМ10 честички и покрај тоа што имаше обврска.

– Не алармираше, бидејќи се смени временската состојба бидејќи беа најавени временски промени, ветер, и кога задува, се спуштија вредностите. Податоците за ветерот исто така стојат кај другите параметри кои се добиваат од мерните станици, но тие не се прикажуваат, а токму ветерот и температурата се исто така фактори кои влијаат на количеството на штетни материи во воздухот .Сакаме тие податоци за последниве две години да ги споредиме со вредностите на аерозагадувањето и да видиме, дали она за што се фалат дека е помало загадување поради превземените мерки е всушност резултат на природни фактори.

Дали ги имаме вистинските мерки против загадување?

– Потребно е да се стави акцент на субвенционирање на еколошки решенија за загревање, а печките на пелети да се овозможат таму каде што нема можност граѓаните да се приклучат на топловодна мрежа или на гас. Вака, откако ќе купат печки или инвертори, тешко дека за две години ќе сакаат да инвестираат во инсталации за гас. Не се размислува долгорочно. Исто така, два-три дена бесплатен јавен превоз не можат да донесат никакви резултати ако не се врзани со забрана за користење на возила во централното градско подрачје.

Сè уште не знаеме кој точно загадува. Имаше финска студија поради која власта вели – граѓаните загадуваат. Дали можеби и мерките против загадувањето не се вистинските штом не ги знаеме вистинските причини?

– Финската студија на која се повикуваат е резултат на само една и тоа позадинска мерна станица, лоцирана среде зеленило во Карпош и таа треба да го мери квалитетот на воздухот подалеку од автомобили и индустрија. Тие податоци требало да се споредат со оние од некоја локација на која влијаат и тие фактори и верувам дека било планирано да се направат и други такви студии, но се прекинало и во недостаток на други податоци, се потпираме само на овие.

Кој сè загадува?

– Сите загадуваме. Толку е големо загадувањето што не можеме да исклучиме ништо. Затоа и се потребни драстични мерки кои нема да се однесуваат само на домаќинствата, треба исто така и драстично намалување на сообраќајот во деновите на загадување, запирање на одредени технолошки процеси во индустријата, запирање на градежните активности, па да се види тогаш какви се вредностите на аерозагадувањето. Потребно е државата да размисли за комплетно селење на некои гранки на индустријата од Скопје, како и урбанистички развој преку дисперзирани урбани центри подалеку од сегашното градско јадро.

Место такви мерки – да се запрат градилиштата додека е алармантно загадувањето, само препораки: не излегувајте од дома!

– Градежниците се жалат дека тоа ќе им донесе загуби, годинава ја прогласија за „црна година“ поради стопирани ДУП-ови, а всушност не се во загуба, само планираниот профит, кој очекувале да биде голем, сега е намален. Ние бараме и ревизија на ГУП-от на Град Скопје, бидејќи тој поаѓа од многу застарени податоци поради немањето попис и сега им служи на властите и на градежниот бизнис да ја стимулираат прекумерната урбанизација на секоја педа зеленило со тоа дека „ГУП-от така предвидува“. Општините живеат од придонесите од градежништвото и не сакаат да ги стопираат. А, кога сегашните локални власти дојдоа, прво што ветија е дека имаат менаџерски способности да најдат доволно пари за да не мора општините така да се финансираат.

Макрадули и Шилегов не пропуштаат можност да изјават дека граѓаните загадуваат во Скопје, а не индустријата, која има еколошки дозволи и е под контрола. Од друга страна, неформално, од повеќе извори во институциите дознаваме дека сè би било поинаку кога контролите на инспекциите за животна средина би се извршувале како што треба.

– Индустријата има А и Б интегрирани еколошки дозволи. Оние со А ги контролира државата, но за нив побаравме да се испита загадувањето не само на непосредниот извор на емисии туку и во околината на објектот, бидејќи често и таму има прашина која загадува. Додека оние со Б дозволи треба да бидат контролирани од општините, а самите општини признаваат дека немаат капацитет да обавуваат контроли, катастари на загадувачи повеќето немаат изготвено иако им е обврска. Летово имаше бројни пријави на граѓани за загадување кое доаѓа од кругот на некогашна Железарница, каде покрај „Макстил“ има многу други помали производни капацитети за кои не знаеме ни дали имаат воопшто дозволи, станицата покажуваше алармантни вредности и веднаш потоа престана да работи, но немаше никаков резултат од тие пријави, барем не се објавени никаде. При таква нетранспарентност и такво работење, ние сме со право недоверливи во работењето на општините во врска со контролата на индустриското загадување.

А што е тогаш улогата на Градот?

– Ингеренциите се поделени, но морам да кажам дека имаме добра соработка со сегашниот директор на градскиот инспекторат кој веднаш реагира на наши пријави и праќа екипи на терен. Сепак, тоа не е доволно, треба построги законски ограничувања на загадувањето и построги казни. За поздравување беше и акцијата со запленување на гуми за горење што ја спроведе општина Гази Баба, но, што е со дивите населби под Кале каде се гори токсичен отпад? Шест месеци властите се фалат дека ќе го решат проблемот, а тие луѓе сè уште се таму.

Шилегов кога дојде на функција навистина делуваше дека е заинтересиран да ги решава еколошките проблеми на градот, Негов предлог беше луѓето кои живеат на дивите депонии и го селектираат отпадот да бидат ставени во системот, каде дел од нив ќе бидат вработени, со решен социјален статус и така тие сиви зони ќе бидат под контрола на државата.

Како е О2 задоволна од исполнувањето на 39те барања за решавање на еколошки проблеми во Скопје од страна на Шилегов?

– Премногу има фалење со сработеното, премалку резултати. ПР-от на градоначалникот е супер, но ние сме построги во оценките и фокусирани на резултатите. Има 19 барања кои се обележени дека се во тек на реализација и мислам дека активностите на градот се делумно резултат и на тоа што постојано ги подбуцнуваме. Некои од обврските од листата се лесни за исполнување и не бараат ресурси, само добра воља, какво што е барањето за вклучување на граѓаните во донесувањето на одлуките на градот кои се однесуваат на загадувањето или објавување на Катастарот на загадувачи, но не се реализираат. Или затрупувањето на троската на Железарница и нејзино пошумување. Има и многу ургентни како уредувањето на Вардариште кое не е почнато бидејќи го кочи донесувањето на ДУП во Гази Баба, како ни покривањето на депониите на линданот што би требало да биде во содејство со Министерство за животна средина општина Кисела Вода. Садењето на по неколку дрвца или хортикултурно уреден тревник не можат да компензираат за тоа што не се зачувува или подига зеленило во форма на паркови, како овие што ги вети Шилегов, покрај Вардар или крај Серава и Лепенец.

Има ли некаква надеж програмата на Владата да ги донесе најавените резултати, од 30 до 50 процентно намалување на загадувањето?

– Тоа би можело да се каже само доколку на секои 3-4 месеци се прави ретроспектива на сработеното за да се види дали мерките се добри и нивната реализација се одвива според планот. Ако нема механизам за контрола на програмата, а ние чекаме две години за нешто да се случи, тогаш, доколку потфрли овој план, кого ќе повикаме на одговорност? Влогот е голем – здравјето на нацијата!


Макрадули: Има мораториум на ДУП-от во Центар, зградата кај ГТЦ не може да се гради


Скопје, 30 ноември, 2018 - 14:05 (META) 

Заменик-министерот за животна средина Јани Макрадули, при денешната посета на Цементарница УСЈЕ во рамки на отворениот ден на компанијата, прашан за изградбата на висококатницата кај паркингот пред „Холидеј ин“, рече дека во овој момент ДУП-от има мораториум.

– Според изјавата на градоначалникот на Општина Центар не мислам дека е се поизвесно градењето на таа висококатница. Во овој момент, тој ДУП има мораториум и согласно тоа, во овој момент не постои начин како да се издаде дозвола за нешто што е во рамки на некој план кој има мораториум – одговори Макрадули на прашањето дали Министерството ќе реагира на оваа изградба.

Тој потсети дека лани се донел Законот за зеленилото, кое што треба да го има во процесот на градење на секој објект.

– Правилникот е готов и тој ќе биде објавен деновиве. Така што задачата на министерството да се грижи за бројот, површината и зеленилото ќе биде спроведувано согласно закон – додаде Макрадули.

Тој уште еднаш го повтори својот став дека главни причинители за загадувањето во Скопје и Битола се домаќинствата.

– Уште еднаш да повторам, може да се зборува и за мустаќите на заменик-министерот и за фотомонтажите, но она што е реалноста и науката го вели тоа, дека во Битола и во Скопје за загадувањето е виновно домашното затоплување. За жал, многу граѓани не од тоа што сакаат, туку заради социјалниот статус користат извори на затоплување кои не се еколошки. Тоа е наша задача, со средства од буџетот со партнерски однос со компаниите да им ги замениме, да не ги ставаме во дополнителен трошок – рече Макрадули.


ДУИ: Таравари и негов роднина градат куќа на простор предвиден за спортски терен


Гостивар, 10 август, 2018 - 13:27 (META) 

Градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари, кој од една страна симулира акции за рушење на дивоизградени објекти, додека во реалноста го стимулира урбанистичкиот криминал и градбата на бесправни објекти, и тој и негов роднина на место предвидено за спортски терен градат куќа кршејќи ги прописите, обвини ДУИ.

Како што рече Башким Хасани, потпретседател на огранокот на ДУИ во Гостивар на прес-конференција, жители од осмата зона во Гостивар реагирале „за дивоградбата која се гради на простор кој според Генералниот урбанистички план, како и Деталниот урбанистички план (блок 24), се предвидени спортски терени“.

Хасани рече дека има реклама на социјалните мрежи од фирмата изведувач која е во сопственост на близок роднина на Таравари.

– Со непреземањето на законски инспекциски мерки на терен, подразбираме дека Таравари го подржува и охрабрува урбанистичкиот каос. ДУИ ги подржува жителите на Гостивар и ги охрабрува таквите случаеви да ги пријават во надлежните институции, затоа што Таравари не ги извршува законските обврски и свесно ја злоупотребува службената должност за материјални придобивки за себе и за своите блиски роднини – порача Хасани.


ССК бара да не се укинуваат веќе донесените ДУП-ови, бидејќи компаниите трпат штети


Скопје, 19 јули, 2018 - 14:59 (META) 

Да не се укинуваат веќе донесените детални урбанистички планови (ДУП), бидејќи на тој начин се доведува во прашање правната сигурност на инвеститорите во градежниот сектор кои трпат големи финансиски штети.

Ова денеска на прес-конференција го истакна претседателот на Градежната комора на Македонија при Сојузот на стопански комори (ССК), Ивица Јаќимовски.

Тој додаде дека „самиот процес на прекин на градба значи финански товар и за останатите 26 гранки поврзани со градежништвото, граѓаните кои одлучиле да инвестираа во стан, за самите општини и државата“.

– Инвеститорот започнува со градба на претходно донесен ДУП, од страна на општините, Град Скопје и Министерството за транспорт и врски, поточно градежната компанија не учествува во донесување на ДУП-овите. Укинување на ДУП на готов објект, во кој вложиле и компаниите и граѓаните и сите вклучени во процесот значи огромен финансиски товар. Врз онова на проценките на Градежна комора на Македонија, со моментот на укинување на ДУП-ови делот на мораторим на ДУП-ови кој се води, државата претрпува штета поголема од една милјада евра, како и сите чинители инволвирани во процесот. Донесување на нов ДУП, е сложен процес кој трае повеќе од две години во зависност од носителот на ДУП – вели Јаќимовски.

Тој додаде дека доколку се укине одреден ДУП за изградба на станбен објект, по автоматизам се блокираат сите процеси кои се поврзани со делот на градење.

Градежната комора на Македонија бара внимание за во иднина при донесување на деталните урбанистички планови, бидејќи секое стопирање кога веќе започнал процесот на градба значи штета која не може да се надомести.


Богоев ветува ревидирање на урбанистички планови во Карпош


Скопје, 10 септември, 2017 - 13:38 (META) 

Претседателот на Социјалдемократската младина на Македонија, Стефан Богоев, денеска вети дека ќе се ревидираат сите урбанистички планови во општина Карпош. Тој не кажа дека ќе се прави ревизија на досегашнтие.

– Вчера со граѓаните на Карпош 3 и Карпош 4 се договоривме веднаш по преземањето на локалната власт во Општина Карпош, целосно и темелно да го ревидираме носењето на детални урбанистички планови за овие делови на општината. На граѓаните на Карпош им е доста од ставањето личните и бизнис-интереси на Стевчо Јакимовски и на ВМРО-ДПМНЕ, пред интересите на граѓаните – рече Богоев.

Кандидатот на владејачката партија за нов градоначалник на Карпош вети дека „сите измени во иднина на урбанистичките планови ќе се прават во договор со граѓаните и ќе се прават на чесен, транспарентен и отчетен начин заради заштита на зеленилото, чистиот воздух во општината и обезбедување на чист, модерен и зелен Карпош“.


Марин: Ќе бараме одговарност за градежната мафија во Аеродром


Скопје, 8 април, 2017 - 15:00 (META) 

Ќе има преиспитување и одговорност за спорниот ДУП И10 во Општина Аеродром, порача денеска на прес-конференција Златко Марин, претседател на општинската организација на СДСМ од Аеродром.

Тој вели дека во Општина Аеродром деталниот урбанистички план бил изгласан тајно и без дебата „и со него за криминални бизнис-интереси, Ивица Коневски и ВМРО-ДПМНЕ го уништуваат воздухот и здравјето на граѓаните“. Марин презентираше документи за тоа дека паркот кај Мајчин дом ќе биде уништен за да може фирма на Орце Камчев да гради деветкатница.

– Ова е доказот дека Орце Камчев стои зад „Масив констракшн“, фирмата што ќе гради објекти кај Мајчин дом. Како што може да се види во овие документи, „Масив констракшн“ е во сопственост на „Европа комерц ДООЕЛ Кочани“ и „Архи ДОО“, која, пак, е сопственост на „Ексико“ и на „Орка холдинг АД Скопје“. „Ексико“, пак, е фирмата чиј управител е Тодор Мирчевски, човек кој управува со сите фирми на Камчев. Фирми кои преку „Ексико“ изнесуваат милиони евра од македонскиот буџет преку тендери и субвенции во приватни оф-шор сметки. Криминалните шеми на Коневски, ВМРО-ДПМНЕ и на градежната мафија се заплеткани и сложени, но нивната цел е јасна – полнење на приватни џебови и сметки и туркање на Аеродром во еколошка катастрофа, со ДУП кој ќе го спречи струењето на воздухот од Вардар, ќе го уништи зеленилото и уште повеќе ќе го загади воздухот. Здравјето и животот на граѓаните мора да биде поважно од неброените фирми и банкарски оф-шор сметки! – рече Марин.


Поништени одлуките за изградба на панорамско тркало и на шпански скали


Скопје, 22 март, 2017 - 22:28 (META) 

Општина Центар денеска ги поништила одлуките за изградба на панорамско тркало, шпански скали и на катна гаража кај зградата Аутомакедонија, информираше директорот на „Паркинзи на Општина Центар“, Саша Богдановиќ.

– На просторот на Аутомакедонија нема да се гради спорната катна гаража, односно спречивме да се узурпира јавниот простор на жителите во овој дел на Центар. Тоа го носат измените на четирите детални урбанистички планови, кои Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ сакаа да ги запрат со каменување на Општина Центар и со нарачаното насилство врз градоначалникот на општината, Андреј Жерновски, за што веќе има обвинение против експремерот Никола Груевски – рече Богдановиќ.

Тој на прес-конференција информираше дека денеска биле усвоени урбанистичките планови.

– Општинската инспекција има рок од седум дена од објавување на одлуката во Службен весник и во тој период е должна да достави предлог до градоначалникот Жерновски за поништување на издадените одобренија по поранешните детални урбанистички планови – додаде Богдановиќ.