Приоритет во стратегијата за соработка со ЕБОР ќе биде и „зелената економија“


Скопје, 6 февруари, 2019 - 13:32 (META) 

Поддршка на конкурентноста, јакнење на регионалното поврзување и поддршка за „зелената економија“ се трите приоритети кон кои ќе биде насочена новата Стратегија за соработка на земјава со Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) 2019-2023 година. Ова беше истакнато на денешната средба помеѓу министерот за финансии Драган Тевдовски и делегацијата на Бордот на директори на ЕБОР, предводена од Франс Викерс, директор на Холандската конституенца во која членува и Македонија.

На средбата беше посочено дека во новата Стратегија ќе бидат застапени проекти кои преку развој на транспортната и енергетската инфраструктура ќе обезбедат подобро регионално поврзување. Исто така, ќе бидат предвидени и проекти со кои ќе се поддржи конкурентноста на приватниот сектор, а со тоа дополнително ќе биде поддржан економскиот раст.

Приоритет во четиригодишната стратегија за соработка со ЕБОР ќе биде и „зелената економија“. Тоа подразбира проекти насочени кон зголемување на капацитетите за обновлива енергија, зголемена енергетска ефикасност и ефикасност на ресурсите како и подобрена еколошка инфраструктура на локално и општинско ниво.

Делегација од ЕБОР од 5 до 8 февруари е во Македонија и ваквите посети се редовни и се одвиваат на секои две до четири години во секоја земја на работење. Со ваквите посети се овозможува директорите да бидат запознаени со политичките и економските движења во земјата, како и со тековните и идните проекти во рамки на соработката меѓу земјата и ЕБОР.

ЕБОР досега има одобрено 115 проекти во Македонија, со вкупен износ од 1,85 милијарди евра. Од нив 85 проценти се проекти во јавниот сектор, додека останатите се за поддршка на приватниот сектор. Активното портфолио на банката во моментот изнесува 792 милиони евра, од кои 78 проценти се пласирани во инфраструктурниот сектор, 10 проценти во енергетиката, осум проценти во финансискиот сектор, додека останатиот дел во индустрија, трговија и агробизнис.

Банката учествува во финансирањето на крупни проекти во земјава како ремонт и рехабилитација на железничката пруга долж Коридорите 8 и 10, Програмата за национални патишта, експрсниот пат Штип-Радовиш, изградба на фотоволтаична централа Осломеј, 400 киловатнта интерконекција Македонија – Албанија, набавка на еколошки автобуси на Град Скопје и др.


Тевдовски: Се намалуваат каматите за кредитите за „Купи куќа, купи стан“


Скопје, 31 јануари, 2019 - 12:43 (META) 

Значително намалени каматни стапки за проектот „Купи куќа, купи стан“, нови поволни модели и прецизирање на условите за добивање на субвенциониран станбен кредит, предвидуваат  новите и подобрени услови кај предлог-законот за субвенционирање на станбен кредит, кои се изготвени од Министерството за финансии, а усвоени од Владата.

Денеска министерот за финансии Драган Тевдовски пред Македонската банкарска асоцијација ги презентираше новините во законот.

-Каматните стапки за првиот модел, во кој државата субвенционира дел од месечната рата, ги намалуваме од 3,95 проценти на 2,9 проценти за првите три години. За четвртата и петата година каматите ги намалуваме од 4,44 процент на 3,9 проценти. Ова се во моментот најниски каматни стапки за станбен кредит на пазарот. Намалувањето на каматните стапки значи сериозна заштеда за граѓаните. На пример, за кредит од 50.000 евра, само по основ на камати граѓаните ќе заштедат 1.300 евра- рече Тевдовски и додаде дека се намалува и каматната стапка за моделот „Учество“.

Министерство за финансии предлагаат и нови модели на субвенционирање кои ќе обезбедат подобри услови, особено за младите.

Со моделот „Купи стан за млади“ ќе субвенционираме 70 проценти месечна рата (главнина и камата) во првите пет години или ќе субвенционираме 70 проценти од учеството. Со ова ќе се обезбедат за повисоки субвенции за околу 2.500 евра во однос на порано.

– Одиме и чекор понатаму за поддршка на граѓаните кои планираат да формираат или да го зголемат семејството. Едногодишна субвенција на месечната рата (главнина и камата) во висина од 30 проценти за секое родено или посвоено дете за корисниците на кредитите кои ќе го зголемат семејството  во рок од 10 години од добивање на кредит преку проектот „Купи куќа, купи стан“-рече министерот за финансии Тевдовски.

Министерот посочи дека со измените на законот се прецизираат и условите во проектот, со цел истиот да го искористат оние кои навистина имаат потреба од него. Се воведува ограничување на големината на становите и куќите за да се избегне финансирање на луксуз. Наместо максимум „приходите по основ на плата“, се воведува „максимум по основ на вкупни приходи“. Се уредуваат и случаите кога корисниците поседуваат друг недвижен имот или имаат наследство или дар на делови од станбена единици. Сите овие промени се во насока подобро да се таргетираат оние на кои навистина им е потребна помош, како што истакна министерот.

Претседателот на Македонската банкарска асоцијација Коста Митровски ги повика банките кои не се вклучени во проектот да се вклучат, бидејќи на тој начин ќе се обезбедат подобри услуги за граѓаните.


Собранието го усвои новиот Закон за јавни набавки


Скопје, 29 јануари, 2019 - 9:48 (META) 

Со 57 гласа „за“, без гласови „против“ и „воздржани“, вчера Собранието го усвои новиот Закон за јавни набавки, кој ќе стапи на сила од април.

Новиот Закон за јавни набавки е усогласен со законодавството на Европската унија и ќе обезбеди рационално трошење на државните пари, слободна и фер конкуренција и транспарентност при јавните набавки.

– Она што е најважно е што се воведува економски најповолната понуда како единствен критериум за доделување на договорите. Примената на овој критериум може да вклучува три различни пристапи: само цената, само трошокот или најдобриот сооднос помеѓу цената и квалитетот. Независно од тоа кој пристап се користи, при евалуација на понудите секогаш треба да се вклучи економски елемент. Со воведувањето на економски најповолната понуда како критериум за доделување на договорите, освен што се врши усогласување со директивите од 2014, се отстрануваат и повеќекратни негативни ефекти од досегашното користење на критериумот најниска цена. Сведоци сме дека послаб квалитет или трошоци за поправки ја чинат државата многу повеќе – истакна министерот за финансии Драган Тевдовски кога го образлагаше законот во Собранието.

Тевдовски тогаш истакна дека претходниот закон се базирал на Директивите за јавни набавки на Европската унија од 2004 година, а во меѓувреме биле донесени бројни измени и дополнувања, што го оддалечиле од европското законодавство. Од таа причина, како што рече министерот, била потребна темелна и сеопфатна промена, согласно актуелните европски практики.

Тевдовски посочи и дека новиот закон содржи решенија кои ќе ги заштитат правата на работниците кои учествуваат во извршувањето на договорите за јавна набавка, како и подизведувачите. Исто така, се воведуваат одредби кои се однесуваат на вклучување на социјални аспекти во постапките за јавни набавки, односно  резервирани договори со цел поттикнување на инклузивен раст и вработување социјално загрозени групи.

Со новиот закон се воведуваат и низа мерки кои ги подобруваат условите за вклученост на малите и средни претпријатија во јавните набавки. Со поголема застапеност на малите и средни претпријатија во јавните набавки, договорните органи ја прошируваат базата на потенцијални понудувачи и се зголемува конкуренцијата.

Со новиот Закон за јавни набавки се поедноставуваат постапките за јавни набавки со пониска вредност, преку воведување на постапки за набавка, како набавка од мала вредност, електронски пазар за мали јавни набавки и поедноставена отворена постапка.

Новиот закон за јавни набавки превидува и низа на антикорупциски правила и правила со кои ќе се спречи судирот на интереси при вршење на јавните набавки.


Тевдовски: Модулот за автоматски поврат и пребивање на ДДВ ќе стартува годинава


Скопје, 23 јануари, 2019 - 11:23 (META) 

Навремен и неселективен поврат на ДДВ преку модул за автоматски поврат, електронско следење на плановите за јавните набавки, како и електронско обработување на царинските декларации и акцизните документи се дигитални процеси на кои Министерството за финансии заедно со УЈП и Царинската управа работеле минатата година, со цел подобрување на услугите за граѓаните и фирмите.

– Управата за јавни приходи направи Модул за автоматски поврат и пребивање даноци кон сите даночни обврзници. Главната цел е прецизно и навремено извршување на повратот и пребивањето даноци кон даночните обврзници – информира министерот за финансии, Драган Тевдовски.

Модулот за автоматски поврат и пребивање ќе стартува во текот на оваа година.

Паралелно, во насока на подобрување на услугите за фирмите, минатата година Министерството заедно со Царинската управа работеше и на Системот за управување со царински декларации.

Системот за управување со царински декларации на почетокот на февруари ќе почне да се применува на 11 пилот-проект царински испостави, а веќе од средината на годината ќе почне да се применува во сите царински испостави во земјава.

– На овој начин, за фирмите, значително се скратуваат трошоците и се намалува времето во подготовка и поднесување на документите. Сите документи ќе се поднесуваат електронски од која било точка во која било царинска испостава. Наша цел е да се автоматизираат процесите и со тоа да им се понудат подобри услуги и на граѓаните и на компаниите – вели Тевдовски.

Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи ќе овозможи и размена на податоците со другите институции, како на пример, со Управата за јавни приходи при поднесување ДДВ пријави кон кои се поднесуваат царински декларации или со Заводот за статистика и Народна банка за податоци за увоз и извоз.


Годишната даночна пријава граѓаните ќе ја добијат електронски


Скопје, 22 јануари, 2019 - 15:20 (META) 

Граѓаните електронски ќе ја добиваат годишната даночна пријава која, од оваа година, во нивно име ја пополнува УЈП. Воедно, од годинава граѓаните ќе можат електронски да го следат и предметот кој им го води Управата за имотно правни работи за откуп на дворно место.

„Минатата година Министерството за финансии заедно со Управата за јавни приходи започна со спроведување на реформата за Електронски персонален данок на доход (Е-ПДД). Целта е поедноставување на постапките за пресметување и плаќање персонален данок преку Е-ПДД системот. Со оваа реформа, граѓаните се ослободени од административните процедури и долгото чекање пред шалтерите. Сите пресметки се автоматизирани и се поднесуваат електронски“, вели министерот за финансии, Драган Тевдовски.

Преку овој систем, УЈП ќе ја подготвува и доставува на увид на граѓаните Годишната даночна пријава, а тие пак ќе можат навремено да ја потврдат или да ја коригираат со краен рок до 31 мај 2019 година.

Паралелно, Министерството за финансии заедно со Управата за имотно правни работи во текот на минатата година работеше и на дигитализација на процесот на следење на предметите за откуп на дворното место.

„До крајот на март планирано е сите предмети за приватизација на градежно земјиште да бидат внесени во Системот по што ќе биде развиена дополнителна можност самите поднeсители на барања да пристапат во Системот, и со тоа во секој момент ќе имаат увид во статусот на нивното барање. Ова ќе им овозможи на граѓаните да си го следат својот предмет за откуп на дворното место од дома“, објаснува министерот.


Граѓаните од дома ќе можат да ја следат постапката за откуп на дворно место


Скопје, 11 јануари, 2019 - 12:31 (META) 

Од второто тримесечје годинава, граѓаните ќе можат да си го следат својот предмет за приватизација на градежното место од дома. Ова беше истакнато на денешната работна средба на министерот за финансии, Драган Тевдовски со директорката на Управата за имотно правни работи, Шасине Касами.

„До крајот на март, планирано е сите предмети за приватизација на градежно земјиште да бидат внесени во системот по што ќе биде развиена дополнителна можност за пристап во системот на самите поднeсители на барања, кои во секој момент ќе имаат увид во статусот на нивното поднесено барање“, се вели во соопштението на Министерство за финансии.

Годинава, ќе се менува и Законот за приватизација на градежното земјиште со цел упростување и прецизирање на постапките. Воедно се работи и на измени со цел забрзување на постапката за решавање на предметите кои се однесуваат на колективните станбени згради.


Тевдовски: Од годинава ќе стартува Регистарот на вистински сопственици на фирми


Скопје, 10 јануари, 2019 - 13:32 (META) 

Годинава ќе стартува регистарот на вистински сопственици со кој ќе се евидентираат физичките лица, сопственици на правни субјекти кои ги поседуваат или контролираат  фирмите. Ова беше истакнато на денешната работна посета на министерот за финансии Драган Тевдовски на Управата за финансиско разузнавање. Инаку, оваа новина е дел од новиот донесен Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам, кој е согласно европската регулатива.

Тевдовски истакна дека оваа и други мерки се во насока на зајакнување на капацитетите на институциите и борбата против корупцијата преку зајакнување на транспарентноста.

-Регистарот на Вистински сопственици треба да претставува систем кој има за цел да ги направи транспарентни сложените сопственички структури и правни аранжмани, односно да го разоткрие „скриеното“ сопствеништво. Имено истиот треба да го бележи сопственикот, односно сопствениците на правното лице или оние кои имаат реална или друг вид на контрола врз истото-истакна министерот за финансии – рече Тевдовски.

Тој посочи дека Министерството за финансии пропишало Правилник за регистрација во Регистарот  во кој е регулиран начинот на внесување, пријавување на вистински сопственици, изразување на уделот на сопствеништво, технички барања и начинот на одржување и администрирање.

Директорот на Управата за финансиско разузнавање Блажо Трендафилов истакна дека Македонија има значаен напредок во борбата против перењето на пари и спречување тероризам. Ова го потврдува и реномираниот „Базелски институт“ во својот извештај за 2018 година.

– Македонија е една од земјите која од 2018 година може да се пофали дека се наоѓа во листата на 10 земји во светот со низок ризик од перење пари и финансирање на тероризам, меѓу земји како Финска и Шведска. Република Македонија има напредок од преку 15 места на ранг листата на нискоризични држави во поглед на перењето пари и финансирањето на тероризам. За илустрација во извештајот за 2016 година Македонија била на листата на т.н. топ 10 „најголеми губитници“ со зголемувањето на степенот на ризик – рече Трендафилов.


Промовиран водич за граѓаните полесно да разберат дали се ДДВ-обврзници


Скопје, 9 јануари, 2019 - 15:54 (META) 

Во Министерство за финансии денеска беше промовиран „Водич за подобро информирање на физичките лица за данокот на додадена вредност“, кој министерството го изработил заедно со Управата за јавни приходи и „Цивитакс група“ во која членуваат 14 граѓански организации.

Целта на Водичот е на едноставен начин да ги информира граѓаните дали спаѓаат во оваа група, како можат да се регистрираат за ДДВ обврзници.

Министерот за финансии Драган Тевдовски објасни дека мнозинството граѓани не се и не треба да бидат ДДВ-обврзници бидејќи платите, надоместоците на плати, бонусите и слично, не се предмет на оданочување со ДДВ.

„Немаат обврска да влезат во системот на ДДВ ниту оние кои дополнително од платата прават промет помал од еден милион денари на годишно ниво, односно 83.333 денари просечно на месечно ниво. Оние кои вршат промет повисок од ова треба да видат дали сите промети им влегуваат во прагот, бидејќи постојат ослободувања и олеснувања. На пример: изнајмување на недвижен имот за станбени цели не е предмет на оданочување со ДДВ, а исто така, не подлежат на оданочување со ДДВ и давање услуги (пример: ИТ, консултантски и слично) кон странство, како и средства од грантови“, рече Тевдовски.

Водичот може да се најде на веб-страницата на УЈП и во него можат да се најдат сите објаснувања.

Од соработката со граѓанските организации произлезе предлогот Министерството за финансии да подготви две измени во законот за ДДВ. Со првата подобро ќе се прецизира ослободувањето на образовната дејност во законот, и истата природно ќе се надополни и со научната дејност.

Второто се однесува на периодот за кој може да се изврши дерегистрација. Во моментов ДДВ обврзниците имаат обврска да останат во системот пет години по регистрацијата. На барање на граѓанските организации, ќе дадеме можност на доброволна основа лицето да може да се одјави по две години, доколку во нив има промет помал од еден милион денари и не остварил поврат на ДДВ.

Моментално лицата кои стануваат ДДВ обврзници се дел од овој систем во следните пет години по регистрацијата. Граѓанскиот сектор побара тие да имаат можност по две години да поднесат барање за исклучување од системот, доколку повеќе не ги исполнуваат условите.


Од годинава сите царински декларации ќе се поднесуваат електронски


Скопје, 8 јануари, 2019 - 12:15 (META) 

Годинава сите царински деклариции и акцизни документи ќе се обработуваат електронски. Ова беше истакнато денеска при посетата на министерот за финансии Драган Тевдовски на посетата на Царинската управа. Системот за управување со царински декларации на почетокот на февруари ќе почне да се применува на 11 пилот-проекти царински испостави, а веќе од средината на годината ќе почне да се применува во сите царински испостави во земјава.

-На овој начин за фирмите, значително се скратуваат трошоците и се намалува времето. Сите документи ќе се поднесуваат електронски. Наша цел е да автоматизираат процесите и со тоа  да им се понудат подобри услуги и на граѓаните и на компаниите – рече министерот за финансии Драган Тевдовски.

Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи ќе овозможи и размена на податоците со другите институции, како на пример, Управата за јавни приходи при поднесување на ДДВ пријави кон кои се поднесуваат царински декларации или Завод за статистика и Народна банка за податоци за увоз и извоз.

Во првата половина од годинава ќе биде пуштен и нов терминал на граничниот премин Ќафасан. Проширувањето на царинскиот премин Ќафасан опфаќа нов увозно-извозен царински терминал од 9,5 илјади м2, пристапни патишта, објекти за царинење и други инспекциски органи како и реконструкција на постојните објекти.

-Општата цел на проектот e олеснување на прекуграничните постапки и спроведување на законите, што ќе се постигне со реконструкција на објектите за царинење и инспекција, обезбедени подобри услуги за економските оператори и побрз проток на стоката, како и зајакната заштита на државата и општеството – рече директорот на Царинската Управа, Ѓоко Танаскоски.

Инаку минатата година, како што истакна Танаскоски, беше пуштен во употреба новиот царински терминал на граничниот премин Табановце. Надградбата на терминалот, овозможува олеснување на прекуграничната трговија долж Коридорот 10 и спроведување на царинските постапки во модерни капацитети.

Во доменот на примена на концептот Овластен економски оператор, беше посочено дека идните активности на Царинската управа ќе тежнеат кон зголемување на бројот на издадени одобренија. преку натамошна промоција на концептот, и советување на компаниите и помош при соочувањето со новините од овој концепт.


Управата за финансиска полиција лани поднела 74 кривични пријави


Скопје, 4 јануари, 2019 - 16:21 (META) 

Министерот за финансии Драган Тевдовски оствари работна средба со директорот на Управата за финансиска полиција, Арафат Муареми кој информирал дека во 2018 година Управата поднела вкупно 74 кривични пријави за дела со кои е нанесена штета на буџетот во износ од три милијарди денари.

Ова е значително повеќе во споредба со 2016 година кога била поднесена 41 кривична пријава со што е нанесена штета на буџетот во износ од 293 милиони денари.

„Минатата година направени се неколку клучни реформи и активности во Управата, меѓу кои и  измени на Законот за финансиска полиција. Управата од 2018 година зема учество во Платформата за меѓусебно поврзување и користење на базите на податоци помеѓу државните институции. На предлог на Управата прифатено е и ново кривично дело во Кривичниот законик – даночна измама. Воедно, Управата зема активно учество во Стратегијата за борба против тероризмот, Стратегијата за заштита на финансиските интереси на ЕУ во РМ како и во Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги“, се вели во соопштението на Министерство за финансии.