!На 1 февруари 2017 година, заврши промотивниот период на слободно користење на содржините на „Мета“. Во периодот што претстои го воведуваме новиот систем за пристап и за претплата. За начинот на пристап и за претплатата ќе информираме дополнително

Граѓаните исто штедат како лани, а и банките повеќе ги кредитираат од компаниите


Скопје, 12 април, 2017 - 14:13 (META) 

Нема промени кај штедењето на населението во првиот квартал од годината во споредба со истиот период лани, соопшти Народна банка.

Заклучно со март, има пораст на кредитите на месечна и на годишна основа, со поизразено кредитирање на населението.

„Во март, ликвидноста на банките продолжи да се зголемува, со поумерена динамика и главно под влијание на сезонски пониската побарувачка за готовина во економијата. Со оглед на постојаниот пораст на ликвидните средства во изминатиот шестмесечен период, Народната банка во март повлече значителен дел од вишокот ликвидност преку основниот инструмент ‒ благајничките записи“, велат од Народна банка.

Податоците за девизните резерви во март покажуваат пад во однос на крајот на 2016 година, но тие се движат во сигурната зона.

„Последните расположливи податоци за надворешната трговија за првите два месеца од 2017 година упатуваат на отстапување, односно на малку повисок трговски дефицит во однос на очекуваниот. Сепак, краткиот период и променливата сезонска динамика се ограничувачки фактор за донесување посигурни заклучоци во однос на очекувањата за целото тримесечје“, велат од Народна банка.


НБРМ: Се зголемуваат заштедите на населението, девизните резерви се на адекватно ниво


Скопје, 15 март, 2017 - 14:36 (META) 

Податоците за штедењето на населението и склоноста за располагање со девизи покажуваат дека домашната економија се стабилизира, велат од Народна банка по одржувањето на редовната седница на комитетот за оперативна монетарна политика, на која биле разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.

Првичните февруарски податоци упатуваат на понатамошен пораст на штедењето на населението во банкарскиот систем, со што тие се зголемуваат девет месеци последователно.

– На девизниот пазар се задржани поволните движења, при што во првите два месеца од годината, збирно, НБРМ интервенира со нето-откуп на девизи. Девизните резерви и понатаму се на адекватно ниво. Поволните остварувања се во услови кога остварувањата и оцените за стабилноста на економските фундаменти и понатаму се позитивни – велат од Народна банка.

Домашниот бруто-производ (БДП) за четвртиот квартал покажува посилен пораст на економијата во однос на претходниот квартал (2,4 отсто наспроти 2 отсто, соодветно).

Реалниот пораст на БДП за целата 2016 година изнесува 2,4 проценти и речиси и не отстапува од проекцијата на НБРМ од 2,3 проценти за 2016 година.


Народна банка ја намали основната каматна стапка од 3,75 на 3,5 проценти


Скопје, 11 јануари, 2017 - 14:43 (META) 

Народна банка ја намали каматната стапка на благајничките записи, како основна каматна стапка, од 3,75 на 3,5 проценти.

Ова било одлучено на 10 јануари кога се одржала редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на која биле разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.

По намалувањето во декември, ова е второ дополнително намалување за 0,25 процентни поени.

– Ваквата реакција на монетарната политика е одраз на понатамошното стабилизирање на очекувањата на економските субјекти и на порастот на структурната ликвидност на банкарскиот сектор – се вели во соопштението на Народна банка.

Каматната стапка на благајничките записи беше зголемена за 0,75 процентни поени, од 3,25 на 4 проценти на 4 мај минатата година, како реакција на Народна банка на зголемената побарувачка на девизи и на притисоците врз депозитната база на банките.

Народна банка и во текот на декември минатата година интервенира со откуп на девизи, шест месеци последователно, со релативно голем износ.

Според податоците од декември, има зголемување на штедењето на населението во банкарскиот систем.


Народна банка откупила 91,3 милиони евра во првите девет месеци


Скопје, 12 октомври, 2016 - 15:37 (META) 

Најновите податоци за девизните резерви во септември покажуваат висок квартален пораст, што произлегува од задолжувањето на државата на меѓународниот финансиски пазар во јули, интервенциите на Народна банка со откуп на девизниот пазар и порастот на девизните депозити на банките кај Народна банка.

Народната банка и во септември интервенирала со откуп на девизи од банките (вкупно 18 милиони евра), а овој тренд продолжува и на почетокот на октомври.

– Со тоа, вкупниот износ на интервенциите за откуп на девизи на Народната банка во текот на летниот период, заклучно со почетокот на октомври, изнесува 91,3 милиони евра, со што се надоместија повеќе од 70 проценти од продажбите во периодот на шпекулативниот напад на девизниот курс оваа година. Со високата девизна ликвидност во септември, се овозможи банките и понатаму активно да пласираат девизни депозити на подолг рок (6 и 12 месеци), по позитивни стапки, кај Народната банка – се вели во најновиот извештај на Народна банка.

Податоците за септември покажуваат понатамошен пораст на депозитите на населението и намалување кај корпоративниот сектор.


Се подобрува девизната ликвидност на банките


Скопје, 10 август, 2016 - 12:31 (META) 

Сезонско зголемување на понудата на девизи од менувачи и истовремен пад на побарувачката на девизи од фирмите е забележано изминатиот месец, информираат од Народна банка.

– Трансакциите со физички лица, натамошното намалување на побарувачката и зголемувањето на понудата на девизи, придонесе банките да остварат релативно висок нето-откуп со овие клиенти. Поволните движења во трансакциите со клиенти придонесоа за подобрување на девизната ликвидност на банките, што доведе до зголемена понуда на девизи на меѓубанкарскиот девизен пазар – информираат од Народна банка.

Од 25 јули Народната банка секојдневно интервенира со откуп на девизи од банките поддржувачи, при што заклучно со 8 август се откупени вкупно 48,3 милиони евра.

– Интервенциите на Народната банка на девизниот пазар придонесоа за подобрување на денарската ликвидност на банкарскиот систем. Во такви околности и во насока на ефикасно управување со ликвидноста, банките ги зголемија пласманите во расположливи депозити кај Народната банка – велат оттаму.


Народна банка интервенирала со 129 милиони евра на девизниот пазар


Скопје, 13 јули, 2016 - 15:38 (META) 

Девизниот пазар во јуни се стабилизира и по два месеца на нето-продажба, банките овој месец оствариле нето-откуп на девизи од физичките лица, информира Народна банка.

– Дополнителен фактор за повисока понуда на девизи беа и менувачниците, чијшто нето-откуп од физичките лица забележа пораст, како на месечна основа, така и на годишна основа. Со оглед на ваквите движења, во првата половина од јуни, Народната банка не интервенира на девизниот пазар, а при крајот на месецот, само неколкупати надомести дел од сезонски зголемената побарувачка за девизи од фирмите, што е најниска нето-продажба на девизи во последните три месеци – се вели во соопштението на Народна банка.

Податоците за девизните резерви, заклучно со јуни, покажуваат квартално намалување.

– Главен фактор за намалувањето на девизните резерви во овој период се интервенциите на НБРМ на девизниот пазар, како реакција на зголемената побарувачка за девизи, во услови на нестабилен политички амбиент. Од 19 април до 23 мај, НБРМ интервенира на девизниот пазар со продажба од 129 милиони евра, со што го затвори јазот помеѓу побарувачката и понудата на девизи и ја одржа стабилноста на девизниот курс – велат од Народна банка.

Неизвесниот домашен амбиент се одразил и врз депозитната база на банките, која во мај забележа пад од 0,5 проценти на месечна основа.

– Со тоа, годишната стапка на пораст на депозитите се сведе на 3,7 проценти, остварување што е пониско од очекуваното во априлската проекција. Намалувањето и понатаму се поврзува со неизвесноста околу политичката состојба во земјата, при што падот во целост се должи на понатамошното намалување на депозитите на домаќинствата, при пораст на депозитите на корпоративниот сектор – се додава во соопштението на Народна банка.

 


Девизните резерви намалени, но пазарот е стабилен


Скопје, 15 јуни, 2016 - 14:34 (META) 

Девизните резерви квартално се намалени, заклучно со средината на јуни. Главен фактор за намалувањето на девизните резерви во овој период се интервенциите на Народна банка на девизниот пазар, како реакција на зголемената побарувачка за девизи, во услови на нестабилен политички амбиент.

– Од 19 април до 23 мај, Народна банка интервенираше на девизниот пазар со продажба од 129 милиони евра, со што го затвори јазот помеѓу побарувачката и понудата на девизи и ја одржа стабилноста на девизниот курс. Во мај, мерките на Народната банка за справување со шпекулациите околу стабилноста на курсот на денарот придонесоа за постојан пад на побарувачката на девизи од физичките лица, која постепено се враќа кон вообичаеното преткризно ниво. Во такви околности, побарувачката на девизи од физичките лица во мај беше пониска за околу 30 отсто од вкупната побарувачка за април – се вели во соопштението на Народна банка.

Во него се додава дека од последната недела на мај досега, девизниот пазар е стабилен, речиси и без потреба од интервенции на Народна банка.

 


Побавен пораст на економијата од предвидувањата со последните проекции


Скопје, 15 јуни, 2016 - 14:17 (META) 

Затегнувањето на монетарната политика на почетокот на мај е доволна реакција за притисоците на девизниот пазар и врз депозитната база на банките, предизвикани од домашни фактори од неекономски карактер, соопштуваат од Народна банка.

– Во последниот период, видливи се знаци на стабилизирање на очекувањата и на довербата на економските субјекти, а оцените за здравоста на економските фундаменти и понатаму се позитивни. Податоците за економската активност упатуваат на натамошен пораст на активноста во домашната економија, кој според податоците за бруто-домашниот производ за првиот квартал изнесува 2 проценти. Позитивни остварувања се забележани во речиси сите дејности. Сепак, ова темпо е побавно во однос на досегашното темпо на пораст, но и во однос на последните проекции – се вели во соопштението на Народна банка.


Граѓаните повлекле рекордни 58,5 милиони евра од банките во април


Скопје, 11 мај, 2016 - 12:10 (META) 

Граѓаните повлекле рекордни 58,5 милиони евра (3,6 милијарди денари) од банките во април годинава, што е 1,6 отсто од вкупните депозити на населението. За ова денеска информираше гувернерот на Народната банка на Македонија, Димитар Богов, на редовната средба со банкарите во Стопанска комора на Македонија.

– Народната банка интервенираше со 77 милиони евра на пазарот. Повлекувањето на оваа огромна сума на пари од страна на граѓаните беше реален стрес-тест за банките, кои поради добрата ликвидност, капитализација и високо ниво на девизи, успеаја да се справат со кризата – додаде Богов.

Ваквото масовно повлекување средства од страна на граѓаните беше поврзано со шпекулациите за наводна девалвација на денарот и со вештачки создадената криза на менувачкиот пазар на девизи.

Според гувернерот Богов, за разлика од кризите во 2001 и во 2008 година, кога исто така имало капитално одлевање на парите од банките надвор од државата, денес овие пари на граѓаните се во државата, односно се под перница и во сефови, за кои, како што рече, исто така, била зголемена побарувачката.

За повлекувањето пари од страна на фирмите, пак, гувернерот Богов истакна дека тие не зависат од сегашната ситуација.

– Кај фирмите, повлекувањето и враќањето пари е нестабилно од месец во месец, за разлика од движењата на парите на граѓаните, кои се стабилни. Може да се случи, фирмите еден месец да повлечат три милијарди денари, другиот да ги вратат – истакна Богов.

Тој информираше дека ситуацијата на пазарот се стабилизира, а мерките кои Народна банка ги донесе, меѓу кои и зголемување на референтната каматна стапка за 0,75 проценти, ќе важат до целосно стабилизирање на ситуацијата.

Претседателот на Здружението на банкарството при Стопанска комора на Македонија, Коста Митровски, истакна дека постои тренд на враќање на средствата во банките каде што се креираат нови орочени депозити.

Тој апелираше до штедачите што ги повлекле заштедите, да ги вратат во банките каде што се најсигурни.


Народна банка ја зголеми каматната стапка поради зголеменa побарувачка на девизи


Скопје, 4 мај, 2016 - 11:04 (META) 

Каматната стапка на благајничките записи, како основна каматна стапка, е зголемена за 0,75 процентни поени, од 3,25 на 4 проценти, соопштија од Народна банка.

– Одлуката за затегнување на монетарната политика е реакција на зголемената побарувачка на девизи и на притисоците врз депозитната база на банките, коишто во целост се последица на влошените очекувања на економските субјекти, предизвикани од нестабилната политичка состојба во земјата. Со тоа, промената на каматната стапка е одговор на дејствувањето на фактори од неекономска природа – се вели во соопштението на Народна банка.

Од друга страна, НБРМ и понатаму ги оценува економските фундаменти како здрави, без присуство на поголеми нерамнотежи во економијата.

– Сите досегашни показатели упатуваат на солиден економски и кредитен пораст, без ценовни притисоци и без притисоци во надворешниот сектор. Дефицитот во тековната сметка и понатаму е умерен, со позитивни преносни ефекти од структурните промени во извозниот сектор и со доволно финансиски приливи за негово финансирање. Воедно, сите показатели за девизните резерви постојано покажуваат нивно соодветно ниво, што е доволно за справување со шокови – се додава во соопштението.