Oпштините побрзо ќе ги услужуваат граѓаните со софтверот за градежно земјиште


Скопје, 13 март, 2018 - 12:42 (META) 

Министерството за транспорт и врски го предаде на Заедницата на единиците на локалните самоуправи (ЗЕЛС) софтверскиот систем „е-Градежно земјиште“ кој треба да го користат општините во Македонија.

Оваа софтверска програма има за цел да им овозможи на граѓаните да ја спроведат целата постапка по поднесени барања за отуѓување, за давање на долготраен и краткотраен закуп, за давање на право на трајно користење, за пренесување на право на сопственост и засновање на право на стварна службеност на градежно земјиште во сопственост на државата.

Премиерот Зоран Заев рече дека, пренесувањето на надележостите од централна кон локалните власти, ќе создаде услови за уште поодговорно работење на општините во интерес на граѓаните.

– Со пренесувањето на софтверот за управување со градежното земјиште, општините ќе бидат многу помоќни, ќе бидат многу посилни, пофлексибилни, попосветени, да им излезат во пресрет на барањата на граѓаните или на компаниите. Ова, треба да значи охрабрување за сите инвеститори во Македонија, дека постапките кои ќе ги водат како први чекори за идни градби ќе бидат решени на локално ниво – рече премиерот Зоран Заев.

Тој додаде дека овој сервис кој е во рацете на општините е уште еден чекор од децентрализацијата, односно од пренесувањето на правата и обврските од централната на локалната власт.

Со програмата „е-Градежно земјиште“, во период од неколку месеци се очекува да има забрзување на сите постапки и да се воспостави висок степен на прецизност и дисциплина во однос на роковите.


Техада: Се надевам дека Собранието ќе го реши прашањето за локалните избори


Скопје, 10 март, 2017 - 12:32 (META) 

„Се надевам дека Собранието ќе го реши наскоро ова прашање и се надевам дека наскоро ќе има избори, иако малку подоцна отколку што беше планирано. Сепак, најважно е изборите да се одржат“, одговори на новинарско прашање за пролонгирањето на локалните избори швајцарската амбасадорка Сибил Зутер Техада, на завршниот настан на програмата „Форуми во заедницата“.

Министерката за локална самоуправа Ширет Елези, на прашањето како ќе функционираат општините ако наскоро не се распишат локалните избори, рече дека за локалните избори не е надлежно Министерството за локална самоуправа, туку Министерството за правда и дека не сака да прејудицира кога ќе бидат распишани изборите и што ќе се случи.

Програмата „Форуми во заедницата“ е модел за вклучување на граѓаните во донесувањето одлуки од локалната самоуправа и има цел да го поддржи процесот на децентрализација во Македонија.

Граѓаните, на овој начин, имаат можност да го подобрат секојдневниот живот со сопствени идеи и со учество, а администрацијата да развие локално управување преку учество, одговорност и доверба.