Ана Кочева от БАН оспорва македонския език, забравяйки на македонските възрожденци


Скопје, 13 декември, 2018 - 23:55 (META) 

Доцент Ана Кочева, лингвист от Института за български език при Българската академия на науките (БАН), в интервю за портала „Дир.бг“ публикувано вчера, изявява че македонският език е създаден през 1944 година, като резултат на частичния успех на Србия в проекта да стане обединител на всички Южни Славяни.

В интервюто, во което и журналистът във въпросите говори за „българския характер на т.н македонски език“, тврди че след неуспеха на тезата на Илия Гарашанин, Србия прибягва към „македонистката доктрина“ на Стоян Новакович. Благодарение на тази доктрина, казва Кочева, Србия успява само частично да реализира своята хегемонистична програма „асимилирайки го българското население от Поморавието, Западните Покрайнини и Вардарска Македония“.

По отношение на последното тврдение, фактът че днес в Източна Србия (Западните Покрайнини, според българските наименования) съществува българско малцинство, което има българско самосъзнание и свои медии на български език, посочвайки че Сърбия все пак не успява „да асимилира“ българското население.

Кочева настоява, че македонският език е създаден през 1944 година. Но, решението на второто заседание на АСНОМ от 2 август 1944 година е за официализиране на македонския език, докато приемането на азбуката става през месец май следващата година, а правописът е приет през юни 1945.

Спрямо това което знаем за АСНОМ, известно е че решението се основава на разбиранията на учестниците на това Събрание за съществуването на македонския език, въпреки че той не е кодифициран до този момент.  Всъщност за македонския език се говори много преди АСНОМ, за който говорят и чуждестранни слависти и македонски възрожденци.

Като заключение, въпреки изявлението на Кочева политиците да не се намесват в работата на лингвистите, на лице е и второто признаване на македонския език като съществуващ в самия  Договор за добросъседство и разбиране между Македония и България, член 1 и 2. (Българската версия тук)


Ана Кочева од БАН го оспорува македонскиот јазик, заборавајќи на преродбениците


Софија, 13 декември, 2018 - 17:16 (META) 

Доцент Ана Кочева, лингвист од Институтот за бугарски јазик при Бугарската академија на науките (БАН), во интервју за порталот „Дир.бг“ објавено вчера, порача дека македонскиот јазик е составенн во 1944 година, и тоа како резултат на делумниот успех на Србија во проектот да стане обединител на сите Јужни Словени.

Таа, во интервјуто, во кое и новинарот во прашањата зборува за „бугарскиот карактер на т.н. ,македонски јазик’“, тврди дека по неуспехот на тезата на Илија Гарашанин, Србија прибегнала кон „македонистичката доктрина“ на Стојан Новаковиќ. Благодарение на таа доктрина, вели Кочева, Србија успеала само делумно да ја реализира својата хегемонистичка програма „присвојувајќи го бугарското население од Поморавјето, Западните Покраини и Вардарска Македонија“.

Во однос на последното тврдење, фактот дека денеска во Источна Србија (Западните Покраини, според бугарските квалификации) функционира бугарско малцинство, кое покрај бугарска самосвест има и свои медиуми на бугарски јазик, посочува дека Србија сепак не успеала „да го присвои“ бугарското население.

Исто така, Кочева тврди дека македонскиот јазик е создаден во 1944 година. Но, одлуката на второто заседание на АСНОМ од 2 август 1944 година е за официјализирање на македонскиот јазик, додека усвојувањето на азбуката се случува во мај следната година, а правописот е усвоен во јуни 1945.

Според познатото за АСНОМ, исто така, се знае одлуката се темели на сфаќањата на учесниците на ова Собрание за постоење македонски јазик, иако тој не е кодифициран се до тој момент. Впрочем, за македонски јазик многу пред АСНОМ зборуваат и странски слависти и македонски преродбенски дејци.

На самиот крај, второ прогласување на македонскиот јазик, и покрај пораката на Кочева политичарите д, не им се мешаат на лингвистите во работата, е Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, со кој во 1-от и 2-от член се признава како постоечки македонскиот јазик.


МАНУ на заедничко чествување со БАН на Свети Кирил и Методиј во Софија


Скопје, 8 мај, 2018 - 12:31 (META) 

Делегација на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), предводена од претседателот Таки Фити, в четвток и петок ќе престојува во Софија во посета на Бугарската академија на науките (БАН).

Двете академии ќе организираат заедничко чествување на празникот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј.

Притоа, в четврток во Институтот за економски истражувања на БАН, ќе бидат претставени два научноистражувачки проекта реализирани од страна на МАНУ и БАН.

Едниот проект, објавен на македонски и на бугарски јазик, ги третира прашањата поврзани со последиците од европската должничка криза врз интеграциските процеси на двете земји. Другиот проект е кофинансиран од ИПА-програмата на ЕУ и се однесува на градење капацитет за иновативност и конкурентност на претпријатија од Северниот плански регион на Македонија и од Ќустендилската област на Бугарија. Овој проект е објавен на англиски, на македонски и на бугарски јазик.

Во попладневните часови в четврток, еминентниот бугарски писател, академик Антон Дончев ќе го претстави преводот на бугарски јазик на романот „Балканвавилонци“ од академик Луан Старова.

Информациите за посетата се појавија во голем број бугарски медиуми, што зборува за голем интерес во бугарската јавноста за соработката со Македонија, по потпишувањето на Договорот за добрососедство меѓу двете земји.


БАН го „поправа“ Путин: Јазикот на Охридската школа е бугарски


Софија, 26 мај, 2017 - 16:05 (META) 

Откако вчера бугарскиот премиер Бојко Борисов, но и историчарот Божидар Димитров и претседателот на ВМРО-БНД реагираа на изјавата на рускиот претседател Владимир Путин дека словенската писменост излегла од „македонската земја“, се огласи и Бугарската академија на науките (БАН) со свое толкување за словенската писменост.

Во него воопшто не се споменуваат зборовите „македонска“, „македонски“ или „Македонија“.

„Во врска со засилениот јавен интерес во последниве дни за делото на Кирил и Методиј, Бугарската академија на науките напоменува дека во втората половина на 9. век бугарската држава, претставувана од цар Борис Први прави две судбоносни работи: прво, христијанството е прифатено како државна религија; второ, прогонетите ученици на Св.св. Кирил и Методиј се примени во Бугарија и им се создадени услови да го продолжат делото на своите учители. Како резултат на таа поддршка во Бугарија никнуваат две книжевни школи – Охридската и Преславската. Кирилската азбука создадена во нив се распространува нашироко во славјанскиот свет“, стои во обраќањето на БАН до јавноста.

Академијата потсетува на академска дискусија која се случила во Софија во 1985 година, помеѓу раководствата на БАН и на Академијата на науките на СССР, и по која е подготвен официјален протокол во кој се вели дека „народната основа на јазикот на Кирило-Методиевските преводи е солунскиот дијалек на бугарскиот јазик во 9. век“, како и дека „Јазикот на  преводите во делата на Преславската и Охридската школа е старобугарскиот литературен јазик“ и дека „Јазикот на Кирило-Методиевските споменици изиграл огромна улога во културниот живот на другите словенски народи и при формриањето на нивните литературни јазици“.