НБРМ: Нефункционалните кредити на домаќинствата се во пораст


Скопје, 21 декември, 2017 - 16:28 (META) 

Банките повеќе кредити одобриле за граѓаните, отколку за компаниите и во третиот квартал од годината, кредитниот пораст изнесува 0,3 проценти, се вели во најновиот извештај на Народна банка.

„Вкупните нефункционални кредити на банкарскиот систем се намалија за два проценти, на квартална основа. Нефункционалните кредити на домаќинствата бележат забрзан пораст присутен уште од почетокот на 2017 година. Истовреме, има зголемување на пролонгираните и на кредитите кај кои задоцнувањето е помеѓу 61 и 90 дена, што укажува на потребата од повнимателно следење и на ова портфолио“, се вели во соопштението на Народна банка.


НБРМ: И покрај политичката криза, банкарскиот систем ја задржа стабилноста


Скопје, 27 април, 2017 - 14:03 (META) 

Советот на Народната банка на Македонија го усвои годишниот извештај за 2016 година, при што се вели дека девизниот курс останал стабилен, стапката на реален пораст на економијата изнесувала 2,4 проценти и е умерено пониска во споредба со 2015 година.

На крајот на 2016 година, надворешниот бруто-долг изнесува 7.253,2 милиони евра, или 73,5 отсто од домашниот бруто-производ, што претставува пораст од 4,1 процентен поен од домашниот бруто-производ во споредба со крајот на 2015 година.

„И покрај силното влијание на нестабилната политичка состојба во земјата, придружена со шпекулации за девалвација на курсот на денарот и за стабилноста на домашните банки и депозитите вложени кај нив, што беше особено изразено во првата половина од годината, банкарскиот систем ја задржа стабилноста“, велат од Народна банка.

Според Народна банка, повлекувањето на депозити од банкарскиот систем, присутно во второто тримесечје од 2016 година, претставувало вистински стрес-тест за соодветноста на обемот на ликвидните средства на банките, кои се намалиле за повеќе од 10 проценти за само еден квартал.

„Сепак, со повисокиот износ на претходно акумулирани ликвидни средства, како и инструментите на Народната банка за креирање ликвидност, успешно се амортизираше оваа кризна епизода во домашниот банкарски систем и дури се овозможи остварување позитивни стапки на кредитен пораст, како главен извор на приходи за банкарскиот систем“, велат од Народна банка.


Банките имаат вишок пари за кредити кои малку се бараат поради кризата, велат од НБРМ


Скопје, 15 март, 2017 - 14:56 (META) 

Ликвидноста во банкарскиот систем се зголемува петти месец по ред, што се должи на редовните трансакции на државата, како и на интервенциите на Народната банка на девизниот пазар за нето-откуп на девизи, велат од Народна банка.

Во услови на солидна девизна ликвидност кон средината на месецот, на меѓубанкарскиот пазар се јави вишок понуда на девизи.

– Порастот на потенцијалната ликвидност на банките, која тековно е насочена кон расположливите депозити кај Народната банка, се одвива во околности на намалена кредитна побарувачка во последниот период, што е резултат на неизвесноста поврзана со политичката криза. Во такви околности, како и поради тоа што банките немаат можности да инвестираат во други домашни долгорочни финансиски инструменти, на седницата беше заклучено да се повлече дел од овие средства, кои веќе добиваат карактер на структурен вишок на ликвидност во банкарскиот систем – велат од НБРМ.

Во однос на кредитната активност, првичните податоци заклучно со февруари покажуваат продолжување на порастот на кредитите на годишна основа и задржување на трендот на поизразено кредитирање на населението.

Последните податоци за кредитната активност упатуваат на послаби остварувања во однос на проектираните за првиот квартал на 2017 година, во согласност со октомвриската проекција.


Богов: Економијата е стабилна, нема опасност од девалвација на денарот


Вашингтон, 19 април, 2016 - 9:55 (META) 

„Македонската економија е стабилна и нема опасност од девалвација на валутата. Деновиве Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) излезе со проекција за економскиот пораст во оваа година од 3,6 проценти, но беше искажана загриженост дека најновите политички случувања и политичка несигурност што владее во Македонија, може да го загрози овој потенцијален економски пораст“, оценил гувернерот Димитар Богов на учеството на пролетниот состанок на Светска банка и на ММФ во Вашингтон, а пренесува „Македонска радио-телевизија“.

Тој порача дека инфлацијата ќе остане ниска, денарот стабилен, а банкарскиот систем сигурен.

Препораките од овој состанок се земјите да спроведат структурни реформи и да се преземат активности за зголемување на економскиот пораст, како што се инвестиции во инфраструктурата.


Ликвидноста на банкарскиот систем е стабилна


Скопје, 2 октомври, 2015 - 15:52 (META) 

Ликвидноста на банкарскиот систем и понатаму е стабилна и е на задоволително ниво и покрај користењето на ликвидните средства на банките, кои се зголемија во вториот квартал од 2015 година, се вели во најновиот извештај на Народна банка.

– Стабилната солвентност на банкарскиот систем дополнително зајакна. Во вториот квартал од 2015 година, стапката на адекватност на капиталот благо се зголеми на 16,2 проценти, при што порастот на сопствените средства на банкарскиот сектор беше главниот фактор за зголемувањето. Профитабилноста и понатаму има позитивен тренд, најмногу како резултат на депозитните каматни стапки, кои опаѓаа и во вториот квартал од 2015 година. Токму стеснетиот простор за понатамошно кратење на депозитните каматни стапки, се очекува дека ќе претставува значаен предизвик за профитабилноста на банките во наредниот период – се вели во соопштението на Народна банка.