This page was exported from Meta.mk [ http://meta.mk ]
Export date: Fri Jan 18 1:21:25 2019 / +0000 GMT

Стапката на пораст на БДП во третото тримесечје изнесува само 0,2 проценти
Стапката на пораст на домашниот бруто-производ (БДП) за третото тримесечје од годината изнесува 0,2 проценти. Во овој период, најголем пораст е забележан во секторите трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли, транспорт и складирање и друго.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во третото тримесечје од 2017 година номинално се зголемува за 5 проценти, а нејзиното учество во структурата на БДП изнесува 65,5 проценти.

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 9,8 проценти, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување во номинален износ од 5 проценти.
Post date: 2017-12-07 15:04:48
Post date GMT: 2017-12-07 14:04:48
Post modified date: 2017-12-07 15:04:48
Post modified date GMT: 2017-12-07 14:04:48
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com