!Më 1 shkurt 2017, përfundon periudha promovuese për shfrytëzim të lirë të lajmeve të “Meta”. Në periudhën e ardhshme do të zbatojmë sistemin e ri për qasje dhe parapagesë. Për mënyrën e qasjes dhe parapagesës do të ju njoftojmë në mënyrë plotësuese.

Debat për emrin, flamurin, himnin dhe stemën, kërkuan nga qeveria e re Ahmeti, Kasami dhe Sela


       
Shkup, 7 Janar, 2017 - 20:13 (META) 

Përfaqësuesit e partive politike shqiptare në Maqedoni, BDI, Besa dhe Aleanca për shqiptarët, sot promovuan “Platformën e përbashkët të partive parlamentare shqiptare në Maqedoni” për, siç thuhet, “realizimin e mandatit e ardhshëm qeveritar dhe/ ose në çdo mandat të mëtutjeshëm”.

Platforma përbëhet nga shtatë pika kryesore ku, mes tjerash, qëndrojnë këto:

 • Shqiptarët të konsiderohen si komb shtetformues
 • Përdorimi i gjuhës shqipe në të gjitha nivelet e pushtetit
 • Kushtetuta e RM të vërtetoj se “gjuha maqedonas dhe shkrimi i saj cirilik dhe gjuha shqipe me shkrimin e saj janë gjuhë zyrtare në RM”.
 • Debat gjithëpërfshirës për flamurin, himnin dhe stemën e shtetit me qëllim që “simbolet shtetërore të reflektojnë multietnicitetin shoqërorë dhe barazinë etnike”.
 • Miratimi i rezolutës në Kuvendin e RM-së me të cilën do të dënohet gjenocidi ndaj popullit shqiptar në Maqedoni në periudhën 1912-1956
 • Formim të një komisioni shtetëror për financim të komunave, për marrjen e vendimeve me të drejtë për grante qeveritare në favor të komunave.
 • Përfaqësim të drejtë në organet për siguri, ushtri, kundërzbulim dhe drejtësi
 • Përfaqësim të drejtë në të gjithë nivelet e pushtetit qendror si dhe në shërbimet publike apo ndërmarrjet me aksione publike
 • Zbardhjen e plotë të çështjeve dhe procedurave gjyqësore si “Sopoti”, “Brodeci”, “Monstra” dhe “Kumanova” përmes një komisionit anketues ose organit të pavarur ndërkombëtarë
 • Zgjidhjen e kontestit të emrit, në përputhje me vlerat evropiane dhe parimet e të së drejtës ndërkombëtare.
 • Miratim të një rezolute të përbashkët dhe obliguese në Kuvendin e RM me të cilën Qeveria e RM-së obligohet në mënyrë aktive të përfshihet në zgjidhjen e kontestit të emrit
 • Përfshirja e shqiptarëve në grupin e punës për bisedimet direkte me Greqinë
 • Përfshirja e shqiptarëve në grupin e punës për bisedimet direkte me Bullgarinë
 • Bashkëpunim me Kosovën dhe Shqipërinë për menaxhim të integruar kufitar
 • Hapjen e kalimeve të reja kufitare

Përmbushja e këtyre qëllimeve do të ndiqet përmes tryezës së rrumbullakët të partive parlamentare shqiptare në përputhje me parimin e rrotacionit, që do të shërbej si platformë për harmonizimin e veprimit politik dhe komunikimit transparent me partnerët ndërkombëtarë të Maqedonisë.