!Më 1 shkurt 2017, përfundon periudha promovuese e përdorimit të lirë, pa regjistrim dhe pa pagesë të përmbajtjeve të faqes Meta.mk që u zbatua për t’u mundësuar qasje më të lehtë shfrytëzuesve deri në lajmet e saktë dhe në kohë. Për mënyrën e qasjes dhe pagesës, nga 1 shkurti 2017 do t’ju njoftojmë në mënyrë plotësuese. Bartja dhe marrja e përmbajtjeve nga Meta.mk është me atribuim dhe lidhje obligative.

Biznesmenët mbështetin punën e PSP-së


       
Shkup, 24 Nëntor, 2016 - 13:59 (META) 

S’kemi ankesa nga anëtarë tanë se janë përgjuar dhe se kjo ka ndikuar ndaj biznesit, u përgjigj kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Nebi Hoxha, në pyetjen e gazetarëve lidhur me rastin e fundit “Target” të PSP-së.

“S’kemi informacione në këtë drejtim gjegjësisht asnjë nga anëtarët tanë në Odë nuk është ankuar për këtë. Por, e mbështesim punën e PSP për shkak të gjithë problemeve lidhur me rregullativën dhe të gjitha kompanitë që kanë punuar në mënyrë jo të rregullt duhet të japin llogari” tha Hoxha.