!Më 1 shkurt 2017, përfundon periudha promovuese për shfrytëzim të lirë të lajmeve të “Meta”. Në periudhën e ardhshme do të zbatojmë sistemin e ri për qasje dhe parapagesë. Për mënyrën e qasjes dhe parapagesës do të ju njoftojmë në mënyrë plotësuese.

Biznesmenët mbështetin punën e PSP-së


       
Shkup, 24 Nëntor, 2016 - 13:59 (META) 

S’kemi ankesa nga anëtarë tanë se janë përgjuar dhe se kjo ka ndikuar ndaj biznesit, u përgjigj kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Nebi Hoxha, në pyetjen e gazetarëve lidhur me rastin e fundit “Target” të PSP-së.

“S’kemi informacione në këtë drejtim gjegjësisht asnjë nga anëtarët tanë në Odë nuk është ankuar për këtë. Por, e mbështesim punën e PSP për shkak të gjithë problemeve lidhur me rregullativën dhe të gjitha kompanitë që kanë punuar në mënyrë jo të rregullt duhet të japin llogari” tha Hoxha.