!Në periudhën që vijon, punojmë në vendosjen e sistemit për qasje dhe parapagesë. Për mënyrën e qasjes dhe parapagesës, do të njoftojnë në mënyrë plotësuese. Tekstet e “Meta” deri atëherë, janë të lira për marrje, por duke e treguar citimin nga ku është marrë lajmi.

Avokati i popullit: Të ndalojnë përpjekjet për involvim politik të nxënësve


       
Shkup, 16 Mars, 2017 - 16:45 (META) 

Avokati i popullit të R. së Maqedonisë sot, përmes njoftimit ka shprehur shqetësimin serioz për përpjekjen e involvimit të fëmijëve në protestat që po organizohen në më shumë qytete të vendit.

Obdusmani njëkohësisht dënon pjesëmarrjen e njerëzve udhëheqës të shkollave dhe apelon deri tek Këshillat e shkollave, kryetarëve të komunave, Inspektoratin shtetërore arsimor dhe Ministrinë e arsimit menjëherë, secili në suazat e kompetencave, të marrin masa përkatëse kundër personave që agjitojnë apo lejojnë në shkolla të bëhet agjitacion dhe përpjekje për involvim politik të nxënësve.

Pjesëmarrjet e këtilla, thuhet në kumtesën e Avokatit të popullit, janë në kundërshtim me Ligjit për arsim të mesëm, me të cilin ndalohet çdo organizim politik apo fetar dhe veprim në shkolla.