„Еден“: Граѓаните не се информирани за инфраструктурните проекти на Галичица


       
Охрид, 24 април, 2017 - 16:45 (META) 

Граѓаните немаат слушнато за бизнис-планот за националниот парк Галичица, покажува анализата на здружението за заштита на животните и на животната средина „Еден“.

Според Драгана Велковска од ова здружение, државните институции сметаат дека нема потреба од нова или дополнителна законска регулатива за заштита на Галичица, но потребно е доследно спроведување на постојната.

Повеќе од половината институции сметаат дека акциските планови се спроведуваат, а другите сметаат дека се спроведуваат селективно.

– Во однос на Законот за водите, воопшто не се почитува како што можевме да посведочиме и со последниот случај со хотелот во Лагадин, каде што се изгради една огромна градба која прекршуваше најмалку 12 закони, еден подзаконски акт и Уставот. Се изгради не на речиси 50 метри, туку на можеби 10-15 метри од брегот на езерото – рече Велковска.

Речиси 89 проценти од испитаниците од државните институции се изјасниле дека сметаат дека Студечнишкото Блато треба да се прогласи за споменик на природата, додека сите анкетирани граѓани недвосмислено одговориле дека тоа треба да се заштити.

Понатаму, 43,5 проценти од граѓаните се изјасниле дека Охрид воопшто нема потреба од пристаниште. Доколку веќе се гради, сите сметаат дека не смее и не треба да се гради кај Студенчишко Блато. На 69 проценти не им се допаѓаат тековните градежни зафати долж каналот Студенчишта.

Граѓанските организации сметаат дека е потребен посебен закон за заштита на Охридското Езеро и да се прогласи за национален парк, да се забрани сеча во националните паркови, а пловните објекти да бидат на некаков вид еколошко гориво.