Бугарите и Хрватите заостануваат по куповната моќ зад најголем дел од земјите-членки на Европска унија, покажуваат податоците на европската статистичка служба „Евростат“.

Хрватска е на претпоследно место според потрошувачката по глава на жител, кој сега изнесува 59 отсто од просекот во ЕУ. Според овој параметар, единствено послаба од Хрватска е Бугарија.

Турција, во порастот на животниот стандард надминала четири членки од ЕУ и сите земји на Југоисточна Европа.

Просечен Турчин, со потрошувачката која изнесува 64 отсто од европскиот просек, има поголема куповна моќ од жителите на Хрватска, Унгарија, Романија, Бугарија, Србија, Црна Гора, Македонија, БиХ и Албанија.

Податоците на ова истражување, „Евростат“ ги базира на потрошувачката кошничка на исти производи во различни земји.